Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 | 4 |  Sledeća »
Šifra Naziv
V70 Putnik autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
Putnik autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V70.0 Vozač autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
Vozač autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
V70.1 Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
V70.2 Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
V70.3 Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
V70.4 Osoba autobusa povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili izlaženja
Osoba autobusa povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili izlaženja
V70.5 Vozač autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
Vozač autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
V70.6 Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
V70.7 Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
V70.9 Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
V71 Putnik autobusa povređen u sudaru sa biciklistom
Putnik autobusa povređen u sudaru sa biciklistom
V71.0 Vozač autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
Vozač autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
V71.1 Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
V71.2 Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
V71.3 Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
V71.4 Osoba autobusa povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
Osoba autobusa povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
V71.5 Vozač autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
Vozač autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
V71.6 Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
V71.7 Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
V71.9 Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
V72 Putnik autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
Putnik autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V72.0 Vozač autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
Vozač autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
V72.1 Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
V72.2 Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
V72.3 Putnik (autobusa) povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
Putnik (autobusa) povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
V72.4 Osoba autobusa povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u toku ulaženja ili izlaž
Osoba autobusa povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u toku ulaženja ili izlaž
V72.5 Vozač autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
Vozač autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
V72.6 Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
V72.7 Osoba van vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
V72.9 Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom
Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom
1 | 2 | 3 | 4 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: