Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 | 4 |  Sledeća »
Šifra Naziv
V60 Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V60.0 Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
V60.1 Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
V60.2 Osoba van vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
V60.3 Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobrać
Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobrać
V60.4 Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili iz
Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili iz
V60.5 Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
V60.6 Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
V60.7 Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
V60.9 Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pašakom ili životinjom u saobraćaj
Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pašakom ili životinjom u saobraćaj
V61 Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom
Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom
V61.0 Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
V61.1 Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
V61.2 Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
V61.3 Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
V61.4 Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
V61.5 Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
V61.6 Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
V61.7 Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
V61.9 Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
V62 Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V62.0 Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaob
Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaob
V62.1 Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
V62.2 Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
V62.3 Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri to
Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri to
V62.4 Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u toku
Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u toku
V62.5 Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobra
Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobra
V62.6 Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
V62.7 Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
V62.9 Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri to
Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri to
1 | 2 | 3 | 4 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: