Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 | 4 |  Sledeća »
Šifra Naziv
V50 Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V50.0 Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udes
Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udes
V50.1 Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
V50.2 Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
V50.3 Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobr
Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobr
V50.4 Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili
Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili
V50.5 Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
V50.6 Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
V50.7 Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
V50.9 Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobrać
Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobrać
V51 Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom
Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom
V51.0 Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
V51.1 Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
V51.2 Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
V51.3 Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom
Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom
V51.4 Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
V51.5 Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
V51.6 Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
V51.7 Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
V51.9 Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
V52 Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V52.0 Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesa
Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesa
V52.1 Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
V52.2 Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
V52.3 Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
V52.4 Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u tok
Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u tok
V52.5 Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saob
Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saob
V52.6 Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
V52.7 Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
V52.9 Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
1 | 2 | 3 | 4 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: