Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 | 4 |  Sledeća »
Šifra Naziv
V40 Putnik automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
Putnik automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V40.0 Vozač automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
Vozač automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
V40.1 Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
V40.2 Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
V40.3 Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u u nesaobraćajnom udesu
Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u u nesaobraćajnom udesu
V40.4 Osoba povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili izlaženja
Osoba povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili izlaženja
V40.5 Vozač automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
Vozač automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
V40.6 Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
V40.7 Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
V40.9 Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
V41 Putnik automobila povređen u sudaru sa biciklistom
Putnik automobila povređen u sudaru sa biciklistom
V41.0 Vozač automobila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
Vozač automobila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
V41.1 Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
V41.2 Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
V41.3 Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
V41.4 Osoba automobila povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
Osoba automobila povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
V41.5 Vozač automobila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
Vozač automobila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
V41.6 Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
V41.7 Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
V41.9 Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
V42 Putnik automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
Putnik automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V42.0 Vozač automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
Vozač automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
V42.1 Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
V42.2 Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
V42.3 Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa motornim vozilo sa dva ili tri točka u nesaobraćaj
Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa motornim vozilo sa dva ili tri točka u nesaobraćaj
V42.4 Osoba automobila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u toku ulaženja ili izl
Osoba automobila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u toku ulaženja ili izl
V42.5 Vozač automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
Vozač automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
V42.6 Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
V42.7 Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
V42.9 Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajn
Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajn
1 | 2 | 3 | 4 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: