Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 | 4 |  Sledeća »
Šifra Naziv
V30 Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V30.0 Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udes
Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udes
V30.1 Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
V30.2 Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
V30.3 Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobr
Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobr
V30.4 Osoba motornog vozila sa tri točka povređena sudaru sa pešakom ili životinjom u toku penjanja ili si
Osoba motornog vozila sa tri točka povređena sudaru sa pešakom ili životinjom u toku penjanja ili si
V30.5 Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
V30.6 Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
V30.7 Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
V30.9 Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobrać
Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobrać
V31 Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom
Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom
V31.0 Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
V31.1 Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
V31.2 Osoba van vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
V31.3 Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom ude
Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom ude
V31.4 Osoba motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u toku penjanja ili silaženja
Osoba motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u toku penjanja ili silaženja
V31.5 Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
V31.6 Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
V31.7 Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
V31.9 Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
V32 Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V32.0 Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesa
Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesa
V32.1 Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
V32.2 Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
V32.3 Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
V32.4 Osoba motornog vozila sa tri točka povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u tok
Osoba motornog vozila sa tri točka povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u tok
V32.5 Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saob
Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saob
V32.6 Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
V32.7 Osoba van vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
Osoba van vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
V32.9 Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
1 | 2 | 3 | 4 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: