Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 34 |  Sledeća »
Šifra Naziv
V01 Pešak povređen udarom bicikla na pedale
Pešak povređen udarom bicikla na pedale
V01.0 Pešak povređen udarom bicikla na pedale u nesaobraćajnom udesu
Pešak povređen udarom bicikla na pedale u nesaobraćajnom udesu
V01.1 Pešak povređen udarom bicikla na pedale u saobraćajnom udesu
Pešak povređen udarom bicikla na pedale u saobraćajnom udesu
V01.9 Pešak povređen udarom bicikla na pedale u neoznačnom udesu
Pešak povređen udarom bicikla na pedale u neoznačnom udesu
V02 Pešak povređen udarom motornog vozila sa dva ili tri točka
Pešak povređen udarom motornog vozila sa dva ili tri točka
V02.0 Pešak povređen udarom motornog vozila sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
Pešak povređen udarom motornog vozila sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
V02.1 Pešak povređen udarom motornog vozila sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
Pešak povređen udarom motornog vozila sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
V02.9 Pešak povređen udarom motornog vozila sa dva ili tri točka u neoznačnom udesu
Pešak povređen udarom motornog vozila sa dva ili tri točka u neoznačnom udesu
V03 Pešak povređen udarom kolima, dostavnim vozilom ili kamionom
Pešak povređen udarom kolima, dostavnim vozilom ili kamionom
V03.0 Pešak povređen udarom kolima, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
Pešak povređen udarom kolima, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
V03.1 Pešak povređen udarom kolima, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
Pešak povređen udarom kolima, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
V03.9 Pešak povređen udarom kolima, dostavnim vozilom ili kamionom u neoznačenom udesu
Pešak povređen udarom kolima, dostavnim vozilom ili kamionom u neoznačenom udesu
V04 Pešak povređen udarom teškog transportnog vozila ili autobusa
Pešak povređen udarom teškog transportnog vozila ili autobusa
V04.0 Pešak povređen udarom teškog transportnog vozila ili autobusa u nesaobraćajnom udesu
Pešak povređen udarom teškog transportnog vozila ili autobusa u nesaobraćajnom udesu
V04.1 Pešak povređen udarom teškog transportnog vozila ili autobusa u saobraćajnom udesu
Pešak povređen udarom teškog transportnog vozila ili autobusa u saobraćajnom udesu
V04.9 Pešak povređen udarom teškog transportnog vozila ili autobusa u neoznačenom udesu
Pešak povređen udarom teškog transportnog vozila ili autobusa u neoznačenom udesu
V05 Pešak povređen udarom železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi
Pešak povređen udarom železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi
V05.0 Pešak povređen udarom železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom udesu
Pešak povređen udarom železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom udesu
V05.1 Pešak povređen udarom železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi u saobraćajnom udesu
Pešak povređen udarom železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi u saobraćajnom udesu
V05.9 Pešak povređen udarom železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi u neoznačenom udesu
Pešak povređen udarom železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi u neoznačenom udesu
V06 Pešak povređen udarom nekog drugog vozila bez motora
Pešak povređen udarom nekog drugog vozila bez motora
V06.0 Pešak povređen udarom nekog drugog vozila bez motora u nesaobraćajnom udesu
Pešak povređen udarom nekog drugog vozila bez motora u nesaobraćajnom udesu
V06.1 Pešak povređen udarom nekog drugog vozila bez motora u saobraćajnom udesu
Pešak povređen udarom nekog drugog vozila bez motora u saobraćajnom udesu
V06.9 Pešak povređen udarom nekog drugog vozila bez motora u neoznačenom udesu
ešak povređen udarom nekog drugog vozila bez motora u neoznačenom udesu
V09 Pešak povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
Pešak povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
V09.0 Pešak povređen u nesaobraćajnom udesu u kome su učestvovala neka druga ili neoznačena motorna vozila
Pešak povređen u nesaobraćajnom udesu u kome su učestvovala neka druga ili neoznačena motorna vozila
V09.1 Pešak povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu
Pešak povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu
V09.2 Pešak povređen u saobraćajnom udesu u kome je učestvovalo neko drugo i neoznačeno vozilo
Pešak povređen u saobraćajnom udesu u kome je učestvovalo neko drugo i neoznačeno vozilo
V09.3 Pešak povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
Pešak povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
V09.9 Pešak povređen u neoznačenom transportnom udesu
Pešak povređen u neoznačenom transportnom udesu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 34 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: