Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
T29 Opekotine i razjedi u više predela tela
Combustio et corrosio regionum corporis multiplicium
T29.0 Opekotine u više predela naoznačenog stepena
Combustio regionum multiplicium, gradus non specificati
T29.1 Opekotine u više predela prvog stepena
Combustio regionum multiplicium, gradus primi
T29.2 Opekotine u više predela drugog stepena
Combustio regionum multiplicium, gradus secundi
T29.3 Opekotine u više predela trećeg stepena
Combustio regionum multiplicium, gradus tertii
T29.4 Razjedi u više predela neoznačenog stepena
Corrosio regionum multiplicium, gradus non specificati
T29.5 Razjed više predela, samo do prvog stepena
Corrosio regionum multiplicium, gradus primo majoris non citati
T29.6 Razjedi više predela, samo do drugog stepena
Corrosio regionum multiplicium, gradus secundo majoris non citati
T29.7 Razjedi više predela samo do trećeg stepena
Corrosio regionum multiplicium, gradus tertio majoris non citati
T30 Opekotina i razjed tela u neoznačenom predelu
Combustio et corrosio corporis, regionis non specificatae
T30.0 Opekotina u neoznačenom predelu tela,neoznačenog stepena
Combustio regionis corporis non specificatae,gradus non specificati
T30.1 Opekotina u neoznačenom predelu tela,prvog stepena
Combustio regionis corporis non specificatae,gradus primi
T30.2 Opekotina u neoznačenom predelu tela,drugog stepena
Combustio regionis corporis non specificatae,gradus secundi
T30.3 Opekotina u neoznačenom predelu tela,trećeg stepena
Combustio regionis corporis non specificatae.gradus tertii
T30.4 Razjed u neoznačenom predelu tela,neoznačenog stepena
Corrosio regionis corporis non specificatae,gradus non specificati
T30.5 Razjed u neoznačenom predelu tela,prvog stepena
Corrosio regionis corporis non specificatae,gradus primi
T30.6 Razjed u neoznačenom predelu tela,drugog stepena
Corrosio regionis corporis non specificatae,gradus secundi
T30.7 Razjed u neoznačenom predelu tela,trećeg stepena
Corrosio regionis corporis non specificatae,gradus tertii
T31 Opekotine svrsane prema obimu zahvaćene telesne površine
Combustiones secundum amplitudinem superficiei corporis comprehensae classificatae
T31.0 Opekotine koje zahvataju manje od 10% telesne površine
Combustiones superficiei corporis comprehendentes minus quam 10%
T31.1 Opekotine koje zahvataju 10-19% telesne površine
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 10-19%
T31.2 Opekotine koje zahvataju 20-29% telesne površine
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 20-29%
T31.3 Opekotine koje zahvataju 30-39% telesne površine
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 30-39%
T31.4 Opekotine koje zahvataju 40-49% telesne površine
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 40-49%
T31.5 Opekotine koje zahvataju 50-59% telesne površine
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 50-59%
T31.6 Opekotine koje zahvataju 60-69% telesne površine
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 60-69%
T31.7 Opekotine koje zahvataju 70-79% telesne površine
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 70-79%
T31.8 Opekotine koje zahvataju 80-89% telesne površine
Combustiones superficiei corporis comprehendentes 80-89%
T31.9 Opekotine koje zahvataju 90% ili više telesne površine
Combustiones sive plus superficiei corporis comprehendentes 90%
T32 Razjedi svrstani prema obimu zahvaćene telesne površine
Corrosiones secundum amplitudinem superficiei corporis comprehensae classificatae

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: