Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
T15 Strano telo u spoljašnjem delu oka
Corpus alienum partis oculi externae
T15.0 Strano telo u rožnjači
Corpus alienum corneae
T15.1 Strano telo u vežnjači
Corpus alienum conjunctivae
T15.8 Strano telo u drugom i više predela spoljašnjeg dela oka
Corpus alienum partis alterius et partium oculi externi multiplicium
T15.9 Strano telo u neoznačenom predelu spoljašnjeg dela oka
Corpus alienum partis oculi externi non specificatae
T16 Strano telo u uvu
Corpus alienum auris
T17 Strano telo u sistemu za disanje
Corpus alienum tractus respiratorii
T17.0 Strano telo u sinusu nosa
Corpus alienum sinus nasalis
T17.1 Strano telo u nosu
Corpus alienum nasi
T17.2 Strano telo u ždrelu
Corpus alienum pharyngis
T17.3 Strano telo u grkljanu
Corpus alienum laryngis
T17.4 Strano telo u dušniku
Corpus alienum tracheae
T17.5 Strano telo u dušnici
Corpus alienum bronchi
T17.8 Strano telo u drugom i više delova sistema za disanje
Corpus alienum partis alterius et partium tractus respiratorii multiplicium
T17.9 Strano telo u neoznačenom delu sistema za disanje
Corpus alienum tractus respiratorii, pars non specificata
T18 Strano telo u sistemu za varenje
Corpus alienum tractus digestivi
T18.0 Strano telo u ustima
Corpus alienum oris
T18.1 Strano telo u jednjaku
Corpus alienum oesophagi
T18.2 Strano telo u želucu
Corpus alienum ventriculi
T18.3 Strano telo u tankom crevu
Corpus alienum intestini tenuis
T18.4 Strano telo u debelom crevu
Corpus alienum coli
T18.5 Strano telu u čmaru i pravom crevu
Corpus alienum ani et recti
T18.8 Strano telo u drugom i više delova sistema za varenje
Corpus alienum partis alterius et partium tractus disgestivii multiplicium
T18.9 Strano telo u neoznačenom delu sistema za varenje
Corpus alienum tractus digestivi, pars non specificata
T19 Strano telo u mokraćno-polnom sistemu
Corpus alienum tractus urogenitalis

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: