Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 |  Sledeća »
Šifra Naziv
S90 Površinska povreda u predelu skočnog zgloba i stopala
Laesio traumatica regionis malleoli et pedis, superficialis
S90.0 Nagnječenje u predelu skočnog zgloba
Contusio regionis malleoli
S90.1 Nagnječenje prsta (prstiju) bez ozlede nokta
Gontusio digiti (digitorum) pedis sine laesione unguis
S90.2 Nagnječenje prsta (prstiju) stopala sa ozledom nokta
Cuntusio digiti (digitorum) pedis cum laesione unguis
S90.3 Nagnječenje drugih neoznačenih delova stopala
Contusio partium pedis aliarum, non specificatarum
S90.7 Višestruka površinska povreda u predelu skočnog zgloba i stopala
Laesio traumatica regionis malleoli et pedis multiplex superficialis
S90.8 Druge površinske povrede u predelu skočnog zgloba i stopala
Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis superficialis aliae
S90.9 Površinska povreda u predelu skočnog zgloba i stopala, neoznačena
Laesio traumatica regionis malleoli et pedis, superficialis, non specificata
S91 Otvorena rana u predelu skočnog zgloba i stopala
Vulnus apertum regionis malleoli et pedis
S91.0 Otvorena rana u predelu skočnog zgloba
Vulnus apertum regionis malleoli
S91.1 Otvorena rana prsta (prstiju) bez ozlede nokta
Vulnus apertum digiti (digitorum) pedis sine laesione unguis
S91.2 Otvorena rana prsta (prstiju) sa ozledom nokta
Vulnus apertum digiti (digitorum) pedis cum laesione unguis
S91.3 Otvorena rana drugih delova stopala
Vulnus apertum partium pedis aliarum
S91.7 Višestruka otvorena rana u predelu skočnog zgloba i stopala
Vulnus apertum regionis malleoli et pedis multiplex
S92 Prelom stopala - izuzev predela skočnog zgloba
Fractura pedis (excl.regio malleoli)
S92.0 Prelom petne kosti
Fractura calcanei
S92.1 Prelom skočne kosti
Fractura tali
S92.2 Prelom neke druge kosti (drugih kostiju) nožja
Fractura ossis (ossium) tarsi alterius
S92.3 Prelom kosti donožja
Fractura osis metatarsi
S92.4 Prelom palca stopala
Fractura hallucis
S92.5 Prelom nekog drugog prsta stopala
Fractura digiti pedis alterius
S92.7 Višestruki prelom stopala
Fractura pedis multiplex
S92.9 Prelom stopala, neoznačen
Fractura pedis, non specificata
S93 Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza u predelu skočnog zgloba i stopala
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum regionis malleoli et pedis
S93.0 Iščašenje skočnog zgloba
Luxatio articuli talocruralis
S93.1 Iščašenje prsta (prstiju) stopala
Luxatio digiti (digitorum) pedis
S93.2 Rascep veze u predelu skočnog zgloba i stopala
Ruptura ligamenti regionis malleoli et pedis traumatica
S93.3 Iščašenje drugih neoznačenih delova stopala
Luxatio partium pedis aliarum, non specificatarum
S93.4 Uganuće i istegnuće skočnog zgloba
Distorsio et distensio articuli talocruralis
S93.5 Uganuće i istegnuće prsta (prstiju) stopala
Distorsio et distensio digiti (digitorum) pedis
1 | 2 | 3 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: