Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 |  Sledeća »
Šifra Naziv
S60 Površinska povreda ručja i šake
Laesio traumatica carpi et manus, superficalis
S60.0 Nagnječenje prsta (prstiju) šake bez povrede nokta
Contusio digiti(digitorum)manus sine laesione unguis
S60.1 Nagnječenje prsta (prstiju) šake sa povredom nokta
Contusio digiti(digitorum) manus cum laesione unguis
S60.2 Drugo nagnječenje ručja i šake
Contusio carpi et manus alia
S60.7 Višestruka površinska povreda ručja i šake
Laesio traumatica carpi et manus superficialis multiplex
S60.8 Druge površinske povrede ručja i šake
Laesiones traumaticae carpi et manus, superficiales aliae
S60.9 Površinska povreda ručja i šake,neoznačena
Laesio traumatica carpi et manus, superficialis, non specificata
S61 Otvorena rana ručja i šake
Vulnus apertum carpi et manus
S61.0 Otvorena rana prsta (prstiju) šake, bez povrede nokta
Vulnus apertum digiti (digitorum) manus sine laesione unguis
S61.1 Otvorena rana prsta šake sa povredom nokta
Vulnus apertum digiti (digitorum) manus cum laesione unguis
S61.7 Višestruka otvorena rana ručja i šake
Vulnus apertum carpi et manus multiplex
S61.8 Otvorena rana drugih delova ručja i šake
Vulnus apertum partium carpi et manus aliarum
S61.9 Otvorena rana neoznačenog dela ručja i šake
Vulnus apertum partis carpi et manus,non specificatae
S62 Prelom ručja i šake
Fractura carpi et manus
S62.0 Prelom čunaste kosti šake
Fractura ossis navicularis(scaphoidis) manus
S62.1 Prelom neke druge kosti (kostiju) ručja
Fractura ossis carpi (ossium carpalium),alterius
S62.2 Prelom prve kosti doručja
Fractura ossis metacarpalis primi
S62.3 Prelom neke druge kosti doručja
Fractura ossis metacarpalis arterius
S62.4 Višestruki prelom kostiju doručja
Fractura ossis metacarpalis multiplex
S62.5 Prelom palca
Fractura pollicis
S62.6 Prelom nekog drugog prsta šake
Fractura digiti manus alterius
S62.7 Višestruki prelom prsta šake
Fractura digiti manus multiplex
S62.8 Prelom drugih neoznačenih delova ručja i šake
Fractura partium carpi et manus aliarum,non specificatarum
S63 Iščašenje,uganuće i istegnuće zglobova i veza u predelu ručja i šake
Luxatio,distorsio et distensio articulorum et ligamentorum regionis carpi et manus
S63.0 Iščašenje korena šake
Luxatio carpi
S63.1 Iščašenje prsta šake
Luxatio digiti manus
S63.2 Višestruko iščašenje prstiju
Luxatio digitorum multiplex
S63.3 Rascep veze ručja
Ruptura traumatica ligamenti carpi
S63.4 Rascep veze doručno-člankastog i međučlankastog zgloba
Ruptura traumatica ligamenti articuli metacarpophalangici et interphalangici manus
S63.5 Uganuće i istegnuće ručnog zgloba
Distorsio et distensio carpi
1 | 2 | 3 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: