Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 |  Sledeća »
Šifra Naziv
S50 Površinska povreda lakta i podlaktice
Laesio traumatica cubiti et antebrachii, superficialis
S50.0 Nagnječenje lakta
Contusio cubiti
S50.1 Nagnječe drugih neoznačenih delova podlaktice
Contusio partium antebrachii aliarum, non specificatarum
S50.7 Višestruka površinska povreda podlaktice
Laesio traumatica antebrachii superficialis multiplex
S50.8 Druge površinske povrede podlaktice
Leasiones traumaticae antebrachii superficialis aliae
S50.9 Površinska povreda podlaktice,neoznačena
Laesio traumatica antebrachii, superficialis,non specificata
S51 Otvorena rana podlaktice
Vulnus apertum antebrachii
S51.0 Otvorena rana lakta
Vulnus apertum cubiti
S51.7 Višestruka otvorena rana podlaktice
Vulnus apertum antebrachii multiplex
S51.8 Druga otvorena rana podlaktice
Vulnus apertum antebrachii aliud
S51.9 Otvorena rana neoznačenog dela podlaktice
Vulnus apertum partis antebrachii non specificatae
S52 Prelom podlaktice
Fractura antebrachii
S52.0 Prelom gornjeg okrajka lakatne kosti
Fractura ulnae,extremitas proximalis
S52.1 Prelom gornjeg okrajka žbice
Fractura radii,extremitas proximalis
S52.2 Prelom tela lakatne kosti
Fractura corporis ulnae
S52.3 Prelom tela žbice
Fractura corporis radii
S52.4 Prelom tela lakatne kosti i žbice
Fractura corporis ulnae et radii
S52.5 Prelom donjeg okrajka žbice
Fractura radii,extremitas distalis
S52.6 Prelom donjeg okrajka lakatne kosti i žbice
Fractura ulnae et radii,extremitatis distalis
S52.7 Višestruki prelom podlaktice
Fractura antebrachii multiplex
S52.8 Drugi prelom podlaktice
Fractura antebrachii alia
S52.9 Prelom neoznačenog dela podlaktice
Fractura partis antebrachii non specificata
S53 Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza lakta
Luxatio,distorsio et distensio articulorum et ligamentorum cubiti
S53.0 Iščašenje glave žbice
Luxatio capitis radii
S53.1 Iščašenje lakta,neoznačeno
Luxatio cubiti,non specificata
S53.2 Rascep žbične pobočne veze
Ruptura traumatica ligamenti radialis collateralis
S53.3 Rascep lakatne pobočne veze
Ruptura traumatica ligamenti ulnaris collateralis
S53.4 Uganuće i istegnuće lakta
Distorsio et distensio cubiti
S54 Povreda živaca podlaktice
Laesio traumatica nervorum antebrachii
S54.0 Povreda lakatnog živca u predelu podlaktice
Laesio traumatica nervi ulnaris regionis antebrachii
1 | 2 | 3 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: