Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
S40 Površinska povreda u predelu ramena i nadlaktice
Laesio traumatica regionis deltoideae et brachii superficialis
S40.0 Nagnječenje u predelu ramena i nadlaktice
Contusio regionis deltoideae et brachii
S40.7 Višestruke površinske povrede u predelu ramena i nadlaktice
Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii superficiales multiplices
S40.8 Druge površinske povrede u predelu ramena i nadlaktice
Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii superficiales aliae
S40.9 Površinska povreda u predelu ramena i nadlaktice, neoznačena
Laesio traumatica regionis deltoideae et brachii, superficiales, non specificata
S41 Otvorena rana u predelu ramena i nadlaktice
Vulnus apertum regionis deltoideae et brachii
S41.0 Otvorena rana u predelu ramena
Vulnus apertum regionis deltoideae
S41.1 Otvorena rana nadlaktice
Vulnus apertum brachii
S41.7 Više otvorenih rana u predelu ramena i nadlaktice
Vulnera aperta regionis deltoideae et brachii multiplicia
S41.8 Otvorena rana drugih i neoznačenih delova pojasa u ramenon predelu
Vulnus apertum partium cinguli regionis deltoideae aliarum, non specificatarum
S42 Prelom u predelu ramena i nadlaktice
Fractura regionis deltoideae et brachii
S42.0 Prelom ključnjače
Fractura claviculae
S42.1 Prelom lopatice
Fractura scapulae
S42.2 Prelom gornjeg okrajka ramenjače
Fractura humeri,extremitatis proximalis
S42.3 Prelom tela ramenjače
Fractura corporis humeri
S42.4 Prelom donjeg okrajka ramenjače
Fractura humeri,extremitas distalis
S42.7 Višestruki prelom ključnjače, lopatične kosti i ramenjače
Fractura claviculae,scapulae et humeri multiplex
S42.8 Drugi prelom u predelu ramena i nadlaktice
Fractura regionis deltoideae et brachii alia
S42.9 Prelom u predelu ramenog pojasa, neoznačen
Fractura regionis deltoidae,non specificata
S43 Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza ramenog pojasa
Luxatio,distorsio et distensio articulorum et ligamentorum cinguli extremitatis superioris
S43.0 Iščašenje ramenog zgloba
Luxatio articuli humeroscapularis
S43.1 Iščašenje natplećno-ključnjačnog zgloba
Luxatio articuli acromioclavicularis
S43.2 Iščašenje grudno-ključnjačnog zgloba
Luxatio articuli sternoclavicularis
S43.3 Iščašenje drugih i neoznačenih delova ramenog pojasa
Luxatio partium cinguli extremitatis superioris aliarum et non specificatarum
S43.4 Uganuće i istegnuće ramenog zgloba
Distorsio et distensio articuli humeroscapularis
S43.5 Uganuće i istegnuće natplećno-ključnjačnog zgloba
Distorsio et distensio articuli acromioclavicularis
S43.6 Uganuće i istegnuće grudno-ključnjačnog zgloba
Distorsio et distensio articuli sternoclavicularis
S43.7 Uganuće i istegnuće drugih i neoznačenih delova ramenog pojasa
Distorsio et distensio partium cinguli extremitatis superioris aliarum, non specificatarum
S44 Povreda živaca u predelu ramena i nadlaktice
Laesio traumatica nervorum regionis deltoideae et brachii
S44.0 Povreda lakatnog živca u predelu nadlaktice
Laesio traumatica nervi ulnaris regionis brachii

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: