Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 |  Sledeća »
Šifra Naziv
S30 Površinska povreda trbuha,slabine i karlice
Laesio traumatica abdominis,lumbi et pelvis,superficialis
S30.0 Nagnječenje slabine i karlice
Contusio lumbi et pelvis
S30.1 Nagnječenje zida trbuha
Contusio parietis abdominis
S30.2 Nagnječenje spoljnih polnih organa
Contusio genitaliorum externorum
S30.7 Višestruke površinske povrede trbuha,slabine i karlice
Laesiones traumaticae abdominis,lumbi et pelvis superficiales multiplices
S30.8 Druge površinske povrede trbuha,slabine i karlice
Laesiones traumaticae abdominis,lumbi et pelvis superficiales aliae
S30.9 Površinska povreda trbuha,slabine i karlice,neoznačena
Laesio traumatica abdominis,lumbi et pelvis,superficialis,non specificata
S31 Otvorena rana trbuha,slabine i karlice
Vulnus apertum abdominis lumbi et pelvis
S31.0 Otvorena rana slabine i karlice
Vulnus apertum lumbi et pelvis
S31.1 Otvorena rana zida trbuha
Vulnus apertum parietis abdominis
S31.2 Otvorena rana muškog uda
Vulnus apertum penis
S31.3 Otvorena rana mošnice i semenika
Vulnus apertum scroti et testis
S31.4 Otvorena rana usmine i stidnice
Vulnus apertum vaginae et vulvae
S31.5 Otvorena rana drugih neoznačenih spoljnih polnih organa
Vulnus apertum genitaliorum externorum aliorum, non specificorum
S31.7 Višestruke otvorene rane trbuha, slabine i karlice
Vulnera aperta abdominis,lumbi et pelvis multiplicia
S31.8 Otvorena rana drugih neoznačenih delova trbuha
Vulnus apertum partium abdominis aliarum, non specificatarum
S32 Prelom slabinskog dela kičme i karlice
Fractura columnae vertebralis lumbalis et pelvis
S32.0 Prelom slabinskog pršljena
Fractura vertebrae lumbalis
S32.1 Prelom krsne kosti
Fractura ossis sacri
S32.2 Prelom trtične kosti
Fractura coccygis
S32.3 Prelom bedrenjače
Fractura ossis ilii
S32.4 Prelom čašice karlične kosti
Fractura acetabuli
S32.5 Prelom stidne kosti
Fractura ossis pubis
S32.7 Višestruki prelomi slabinskog dela kičme i karlice
Fracturae columnae lumbalis et pelvis multiplices
S32.8 Drugi neoznačeni prelom slabinskog dela kičme i karlice
Fractura vertebrae lumbalis et pelvis alia, non specificata
S33 Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza slabinskog dela kičme i karlice
Luxatio,distorsio et distensio articulorum et ligamentorum columnae lubalis et pelvis
S33.0 Rascep slabinskog međupršljenskog koluta
Ruptura disci intervertebralis lumbalis traumatica
S33.1 Iščašenje slabinskog pršljena
Luxatio vertebrae lumbalis
S33.2 Iščašenje krsno-bedrenog i krsno-trtičnog zgloba
Luxatio articuli sacroilici et sacrococcygei
S33.3 Drugo neoznačeno iščašenje slabinskog dela kičme i karlice
Luxatio vertebrae lumbalis et pelvis alia, non specificata
1 | 2 | 3 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: