Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
S10 Površinska povreda vrata
Laesio traumatica colli superficialis
S10.0 Nagnječenje grla
Contusio juguli
S10.1 Druge neoznačene površinske povrede grla
Laesiones traumaticae juguli superfaciales aliae,non specificatae
S10.7 Višestruke površinske povrede vrata
Laesiones traumaticae colli superficiales multiplices
S10.8 Površinska povreda drugih delova vrata
Laesio traumatica partium colli aliarium superficialis
S10.9 Površinska povreda vrata,neoznačena
Laesio traumatica colli superficialis,non specificata
S11 Otvorena rana vrata
Vulnus apertum colli
S11.0 Otvorena rana grkljana i dušnika
Vulnus apertum laryngis et tracheae
S11.1 Otvorena rana štitaste žlezde
Vulnus apertum glandulae thyreoideae
S11.2 Otvorena rana ždrela i vratnog dela jednjaka
Vulnus apertum pharyngis et oesophagi,pars cervicalis
S11.7 Višestruke otvorene rane vrata
Vulnera aperta colli multiplicia
S11.8 Otvorena rana drugih delova vrata
Vulnus apertum partium colli aliarum
S11.9 Otvorena rana dela vrata,neoznačena
Vulnus apertum partis colli,non specificatum
S12 Prelom vrata
Fractura colli
S12.0 Prelom prvog vratnog pršljena
Fractura vertebrae cervicalis primae
S12.1 Prelom drugog vratnog pršljena
Fractura vertebrae cervicalis secundae
S12.2 Prelom drugog označenog vratnog pršljena
Fractura vetebrae cervicalis alterius,specificatae
S12.7 Višestruki prelomi vratnog dela kičme
Fracturae columnae vertebralis cervicalis multiplices
S12.8 Drugi prelom vrata
Fractura colli alia
S12.9 Prelom neoznačenog dela vrata
Fractura partis colli,non specificatae
S13 Iščašenje,uganuće i istezanje zglobova i veza vrata
Luxatio,distorsio et distensio articulorum et ligamentorum colii
S13.0 Povredni rascep vratnog međupršljenskog koluta
Ruptura traumatica disci intervertebralis cervicalis
S13.1 Iščašenje vratnog pršljena
Luxatio vetebrae cervicalis
S13.2 Iščašenje drugih neoznačenih delova vrata
Luxatio partium colli aliarum,non specificarum
S13.3 Višestruko iščašenje vrata
Luxatio colli multiplex
S13.4 Uganuće i istegnuće vratnog dela kičme
Distorsio et distensio columnae vertebralis cervicalis
S13.5 Uganuće i istegnuće u predelu štitaste žlezde
Distorsio et distensio regionis thyreoideae
S13.6 Uganuće i istegnuće zglobova i veza drugih neoznačenih delova vrata
Distorsio et distensio partium articulorum et ligamentorum colli aliarum,non specificatarum
S14 Povrede živaca i kičmene moždine vrata
Laesio traumatica nervorum et medullae spinalis colii
S14.0 Nagnječenje i otok vratnog dela kičmene moždine
Contussio et oedema medullae spinalis cervicalis

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: