Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 |  Sledeća »
Šifra Naziv
S00 Površinska povreda glave
Laesio traumatica capitis,superficialis
S00.0 Površinska povreda poglavine
Laesio traumatica capillitii,superficialis
S00.1 Kontuzija kapka oka i okoline oka
Contusio palpebrae et periocularis
S00.2 Druge površinske povrede kapka oka i okoline oka
Laesiones traumaticae palpebrae et perioculares,superficiales aliae
S00.3 Površinska povreda nosa
Laesio traumatica nasi,superficialis
S00.4 Površinska povreda uva
Laesio traumatica auris,superficialis
S00.5 Površinska povreda usne i usta
Laesio traumatica labii et cavitatis oris,superficialis
S00.7 Višestruke površinske povrede glave
Laesiones traumaticae capitis superficiales multiplices
S00.8 Površinska povreda drugih delova glave
Laesio traumatica partium capitis aliarum,superficialis
S00.9 Površinska povreda neoznačenih delova glave
Laesio traumatica capitis superficialis,partium non specificatarum
S01 Otvorena rana glave
Vulnus apertum capitis
S01.0 Otvorena rana poglavine
Vulnus apertum capillitii
S01.1 Otvorena rana kapka oka i okoline oka
Vulnus apertum palpebrae et perioculare
S01.2 Otvorena rana nosa
Vulnus apertum nasi
S01.3 Otvorena rana uva
Vulnus apertum auris
S01.4 Otvorena rana obraza i predela zgloba gornje vilice
Vulnus apertum buccae et regionis temporomandibularis
S01.5 Otvorena rana usne i usta
Vulnus apertum labii et cavitatis oris
S01.7 Višestruke otvorene rane glave
Vulnera aperta capitis multiplicia
S01.8 Otvorena rana drugih delova glave
Vulnus apertum capitis(aliarum)partium
S01.9 Otvorena rana neoznačenih delova glave
Vulnus apertum capitis non specificatarum partium
S02 Prelom lobanje i prelom kostiju lica
Fractura cranii et fractura ossium faciei
S02.0 Prelom krova lobanje
Fractura calvarii
S02.1 Prelom baze lobanje
Fractura basis cranii
S02.2 Prelom kostiju nosa
Fractura ossium nasalium
S02.3 Prelom poda duplje oka
Fractura orbitae,pars inferior
S02.4 Prelom jagodice i prelom kosti gornje vilice
Fractura ossis zygomatici et fractura ossis maxillaris
S02.5 Prelom zuba
Fractura dentis
S02.6 Prelom donje vilice
Fractura mandibulae
S02.7 Višestruki prelom lobanje i prelom kosti lica
Fractura cranii et fractura ossis faciei multiplex
S02.8 Prelom lobanje i prelom drugih kostiju lica
Fracturae cranii et fractura ossium faciei aliorum
1 | 2 | 3 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: