Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
R95 Iznenadna smrt deteta
Mors infantis subita
R96 Druga iznenadna smrt,uzrok nepoznat
Mors subita alia, causa ignota
R96.0 Trenutna smrt
Mors peracuta
R96.1 Smrt,uzrok nepoznat
Mors, causa ignota
R98 Smrt bez prisustva svedoka
Mors sine praesentia testium
R99 Druga smrt,uzrok neoznačen
Mors alia,causa non specificata

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: