Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
R80 Belančevine u mokraći
Proteinuria isolata
R81 Šećer u mokraći
Glycosuria
R82 Druga nenormalnost mokraće
Urina abnormalis alia

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: