Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
R70 Akutna povećana sedimentacija eritrocita i poremećaji viskoznosti plazme krvi
Hypersedimentatio erythrocytorum acuta et disordines viscositatis plasmatis
R70.0 Povećana sedimentacija
Hypersedimentatio
R70.1 Povećana viskoznost plazme
Hyperviscositas
R71 Poremećaji crvenih krvnih zrnaca
Disordines erythorocytorum
R72 Poremećaj belih krvnih zrnaca
Disordines leucocytorum
R73 Povišen nivo šećera u krvi
Hyperglycaemia
R73.0 Nenormalan test na šećer u krvi
Glycotest abnormalis
R73.9 Povišen nivo šećera u krvi,neoznačen
Hyperglycaemia,non specificata
R74 Nenormalan nivo fermenata u serumu krvi
Gradus seroenzymarum abnormalis
R74.0 Povećane transaminaze i dehidrogeneze mlečne kiseline (LDH)
Hypertransaminases et hyperdehydrogenases acidi lactei (LDH)
R74.8 Nenormalan nivo drugih fermenata u serumu krvi
Gradus seroenzymarum aliarum abnormalis
R74.9 Nenormalan nivo fermenata u serumu krvi,neoznačen
Gradus seroenzymarum abnormalis,non specificatus
R75 Laboratorijski podaci o virusu humane imunodeficijencije (HIV)
Informationes laboratorii de humanae immunodeficientiae viro (HIV)
R76 Druge imunitetske nenormalnosti seruma krvi
Anormitates seroimmunologicae aliae
R76.0 Povećani titar antitela
Vibratio anticorporum acuta
R76.1 Nenormalan tuberkulinski test
Test tuberculini abnormalis
R76.2 Lažno pozitivna serološka reakcija na sifilis
Reactio serologica syphilitica fasepositiva
R76.8 Druge označene imunitetske nenormalnosti seruma krvi
Abnormitates seroimmunologicae aliae,specificate
R76.9 Imunitetska nenormalnost seruma,neoznačena
Abnormitas immunologica,non specificata
R77 Drugi poremećaji belančevina u krvi
Disordines proteini in sanguine alii
R77.0 Poremećaj albumina
Disordo albumini
R77.1 Poremećaj globulina
Disordo globulini
R77.2 Poremećaj alfafetoproteina
Disordo alfafetoproteini
R77.8 Drugi označeni poremećaji belančevina u krvi
Disordines proteini in sanguine alii,specificati
R77.9 Poremećaj belančevina u krvi,neoznačen
Disordo proteini in sanguine,non specificatus
R78 Lekovi i druge supstance u krvi kojih normalno nema
Medicamenta et substantiae in sanguine,normale non praesentes,aliae
R78.0 Alkohol u krvi
Alcoholaemia
R78.1 Opijati u krvi
Opiataemia
R78.2 Kokain u krvi
Cocainaemia
R78.3 Halucinogen u krvi
Hallucinogenaemia

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: