Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
R30 Bolno mokrenje
Mictio dolorosa
R30.0 Otežano mokrenje
Dysuria
R30.1 Bolni naponi pri mokrenju
Tenesmus vesicalis
R30.9 Bolno mokrenje, neoznačeno
Mictio dolorosa ,non specificata
R31 Krvava mokraća,neoznačena
Haematuria, non specificata
R32 Neoznačeno nezadržavanje mokraće
Incontinentia urinae,non specificata
R33 Zadržavanje mokraće
Retentia urinae
R34 Nemogućnost mokrenja i umanjeno mokrenje
Anuria et oliguria
R35 Učestalo mokrenje
Polyuria
R36 Curenje iz mokraćovoda bešike
Urethrorhoea
R39 Drugi simptomi i znaci mokraćnog sistema
Symptomata et signa systematis urinarii alia

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: