Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
R20 Poremećaj osetljivosti kože
Disordines sensibilitatis cutis
R20.0 Neosetljivost kože
Anaesthesia cutis
R20.1 Smanjena osetljivost kože
Hypaesthesia cutis
R20.2 Poremećaj osećanja kože
Paraesthesia cutis
R20.3 Pojačana osetljivost
Hyperaesthesia
R20.8 Drugi i neoznačeni poremećaj osetljivosti kože
Disordines sensibilitatis cutis aliae, non specificatae
R21 Koprivnjača i drugi osip kože
Urticaria et exanthemata cutis aliae
R22 Oteklina kože i potkožnog tkiva
Intumescentia cutis et subcutis
R22.0 Oteklina kože i potkožnog tkiva glave
Intumescentia cutus et subcutis capitis
R22.1 Oteklina kože i potkožnog tkiva vrata
Intumescentia cutis et subcutis colli
R22.2 Oteklina kože i potkožnog tkiva trupa
Intumescentia cutis et subcutis trunci
R22.3 Oteklina kože i potkožnog tkiva ruke
Intumescentia cutis et subcutis extremitatis superioris
R22.4 Oteklina kože i potkožnog tkiva noge
Intumescentia cutis et subcutis extremitatis inferioris
R22.7 Oteklina na više različitih mesta kože i potkožnog tkiva
Intumescentia cutis et subcutis,locorum variorum multiplicium
R22.9 Oteklina kože i potkožnog tkiva, neoznačena
Intumescentia cutis et subcutis, non specificata
R23 Druge promene kože
Mutationes cutis aliae

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: