Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
R10 Bol u trbuhu i karlici
Dolor abdominalis et pelvicus
R10.0 Akutan bol u trbuhu
Dolor abdominalis acutus
R10.1 Bol u gornjem delu trbuha
Dolor abdominalis superior
R10.2 Bol u karlici i međici
Dolor pelvicus et perinaealis
R10.3 Bol u donjem delu trbuha
Dolor abdominalis inferior
R10.4 Drugi i neoznačeni bol trbuha
Dolor abdominalis alius, non specificatus
R11 Mučnina i povraćanje
Nausea et vomitus
R12 Gorušica
Pyrosis
R13 Otežano gutanje
Dysphagia
R14 Nadutost i slična stanja trbuha
Flatulentia et status similes
R15 Nevoljno pražnjenje creva
Incontinentia alvi
R16 Uvećana jetra i uvećana slezina
Hepatomegalia et splenomegalia
R16.0 Uvećana jetra
Hepatomegalia
R16.1 Uvećana slezina
Splenomegalia
R16.2 Uvećana jetra sa uvećanom slezinom
Hepatomegalia cum splenomegalia
R17 Žutica nepoznatog porekla
Icterus non specificatus
R18 Voda u trbuhu
Ascites
R19 Drugi simptomi i znaci sistema za varenje i trbuha
Syptomata et signa systematis digestivi et abdominis alia

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: