Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 |  Sledeća »
Šifra Naziv
Q90 Downov sindrom
Syndroma Down
Q90.0 Trisomija 21 nerazdvajanje u mejozi
Trisomia 21, inseperatio meiotica
Q90.1 Trisomija 21,mozaicizam, nerazdvajanje u mitozi
Trisomia 21,mosaicismus (insperatio mitotica)
Q90.2 Trisomija 21, translokacija
Trisomia 21,translocatio
Q90.9 Downov sindrom,neoznačen
Syndroma Down,non specificata
Q91 Edwardov i Patauov sindrom
Syndroma Edward et syndroma Patau
Q91.0 Trisomija 18,nerazdvajanje u mejozi
Trisomia 18,inseparatio meiotica
Q91.1 Trisomija 18,mozaicizam,nerazdvajanje u mitozi
Trisomia 18,mosaicismus (inseparatio mitotica)
Q91.2 Trisomija 18,poprečno postavljanje
Trivomia 18 tranlocatio
Q91.3 Edwardsov sindrom,neoznačen
Syndroma Edwards,non specificata
Q91.4 Trisomija 13,nerazdvajanje u mejozi
Trisomia 13,inseparatio meiotica
Q91.5 Trisomija 13,mozaicizam, nerazdvajanje u mitozi
Trisomia 13,mosaicismus (inseparatio mitotica)
Q91.6 Trisomija 13,translokacija
Trisomia 13,translocatio
Q91.7 Patauov sindrom,neoznačen
Syndroma Patau,non specificata
Q92 Druge trisomije i delimične autosomne trisomije
Trisomiae aliae et trisomiae autosomaticae partiales
Q92.0 Autosomna trisomija,nerazdvajanje u mejozi
Trisomia autosomatica,insepratio meiotica
Q92.1 Autosomna trisomija,mozaicizam (nerazdvajanje u mitozi)
Trisomia autosomatica,mosaicismus (inseparatio mitotica)
Q92.2 Autosomna velika delimična trisomija
Trisomia autosomatica partialis major
Q92.3 Autosomna mala delimična trisomija
Trisomia autosomatica partialis minor
Q92.4 Autosomna duplikatura hromosoma, vidljiva samo u prometafazi
Duplicitas chromosomatica autosomatica, solum in prometaphasi spectabilis
Q92.5 Autosomna duplikkatura sa potpunom reorganizacijom
Duplicatas chromosomatica autosomatica cum reorganisatione completa
Q92.6 Posebno obeleženi hromosomi
Chromosomata extra signata
Q92.7 Triplidi i poliploidi
Triploida et polyploida
Q92.8 Druge označene autosomne trisomije i delimične trisomije
Trisomiae autosomaticae et trisomia autosomaticae partiales aliae, specificatae
Q92.9 Autosomna trisomija i delimična trisomija, neoznačena
Trisomia autosomatica et trisomia autosomatica partialis, non specificata
Q93 Monosomije i delimične monosomije autosomne
Monosomiae et monosomiae partiales autosomaticae
Q93.0 Autosomna monosomija,nerazdvajanje u mejozi
Monosomia autosomatica,inseparatio meiotica
Q93.1 Autosomna monosomija,mosaicizam (nerazdvajanje u mitozi)
Monosomia autosomatica,mosaicismus (inseparatio mitotica)
Q93.2 Hromosom zamenjen prstenom ili necentričan
Chromosoma anulo mutatum sive dicentricum
Q93.3 Razaranje kratkog kraka hromosoma 4
Deletio rami brevis chromosomatis 4
1 | 2 | 3 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: