Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  Sledeća »
Šifra Naziv
Q65 Urođeni deformiteti kuka
Deformationes coxae congenitae
Q65.0 Jednostrano urođeno iščašenje kuka
Luxatio coxae unilateralis congenita
Q65.1 Obostrano urođeno iščačenje kuka
Luxatio coxae bilateralis congenita
Q65.2 Urođeno iščašenje kuka,neoznačeno
Luxatio coxae congenita,non specificata
Q65.3 Jednostrano nepotpuno urođeno iščašenje kuka
Subluxatio coxae unilateralis congenita
Q65.4 Obostrano nepotpuno urođeno iščašenje kuka
Subluxatio coxae bilateralis congenita
Q65.5 Urođeno nepotpuno iščašenje kuka, neoznačeno
Subluxatio coxae congenita,non specificata
Q65.6 Urođeno nestabilan zglob kuka
Instabilitas coxae congenita
Q65.8 Drugi urođeni deformiteti kuka
Deformationes coxae congenitae aliae
Q65.9 Urođeni deformitet kuka,neoznačen
Deformito coxae congenita,non specificata
Q66 Urođeni deformiteti stopala
Deformationes pedis congenitae
Q66.0 Skvrčeno kopitasto stopalo,uvrnuto unutra
Talipes equinovarus
Q66.1 Skvrčeno stopalo,uvrnuto unutra
Talipes calcaneovarus
Q66.2 Donožje,uvrnuto unutra
Metatarsus varus
Q66.3 Drugi urođeni deformiteti stopala uvrnutog unutra
Malformationes pedis vari congenitae aliae
Q66.4 Skrvčeno stopalo,izvrnuto upolje
Talipes calcaneovalgus
Q66.5 Urođeno ravno stopalo
Pes planus congenitus
Q66.6 Drugi urođeni deformiteti stopala izvrnutog upolje
Malformationes pedis valgi congenitae aliae
Q66.7 Izdubljeno stopalo
Pes cavus
Q66.8 Drugi urođeni deformiteti stopala
Deformationes pedis congenitae aliae
Q66.9 Urođeni deformitet stopala, neoznačen
Deformatio pedis congenita,non specificata
Q67 Urođene mišićno-koštane deformacije glave, lica kičme i grudnog koša
Deformationes capitis,faciei,columnae vertebralis et thoracis musculosceletales congenitae
Q67.0 Asimetrija lica
Asymetria faciei
Q67.1 Skraćeno lice
Compressio faciei
Q67.2 Glava izdužena u prednje-zadnjem smeru
Dolichocephalus
Q67.3 Glava nesimetičnog oblika
Plagoipsehalus
Q67.4 Druge urođene deformacije glave, lica i donje vilice
Deformationes cranii,faciei et mandibulae congenitae aliae
Q67.5 Urođena deformacija kičme
Deformatio spinalis congenita
Q67.6 Ugnut grudni koš
Pectus excavatum
Q67.7 Ispupčen grudni koš
Pectus carinatum
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: