Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
Q50 Urođene anomalije jajnika, jajovoda i široke veze
Malformationes ovarii,tubae uterinae et ligamenti lati congenitae
Q50.0 Urođeni nedostatak jajnika
Agenesia ovarii congenita
Q50.1 Urođena cista jajnika
Cystis ovarii congenita
Q50.2 Urođeno uvrtanje jajnika
Torsio ovarii congenita
Q50.3 Druge urođene anomalije jajnika
Malformationes ovarii congenitae aliae
Q50.4 Urođena cista jajnika
Cystis tubae uterinae congenita
Q50.5 Urođena cista okoline jajnika
Cystis parovarialis congenita
Q50.6 Druge urođene anomalije jajovoda i široke veze
Malformationes tubae uterinae et ligamenti lati congenitae aliae
Q51 Urođene anomalije materice i grlića materice
Malformationes uteri et cervicis uteri congenitae
Q51.0 Nedostatak i zakržljalost materice
Agenesia et aplasia uteri
Q51.1 Dvostruka materica sa dvostrukim grlićem materice i rodnice
Duplicitas uteri cum duplicitate cervicis uteri et vaginae
Q51.2 Druga dvostruka materica
Duplicitas uteri alia
Q51.3 Dvoroga materica
Uterus bicornis
Q51.4 Jednoroga materica
Uterus unicornis
Q51.5 Nedostatak i zakržljalost grlića materice
Agnesia et aplasia cervicis uteri
Q51.6 Urođena cista grlića materice
Cystis cervicis uteri congenita
Q51.7 Urođena fistula materice i creva i fistula materice i mokraćnog sistema
Fistula uteriointestinalis et fistula uterourinaria congenita
Q51.8 Druge urođene anomalije materice i grlića materice
Malformationes uteri et cervicis uteri congenitae aliae
Q51.9 Urođena anomalija materice i grlića materice, neoznačena
Malformatio uteri et cervicis uteri congenita, non specificata
Q52 Druge urođene anomalije polnih organa žene
Malformationes genitaliorum femininorum congenitae aliae
Q52.0 Urođeni nedostatak rodnice
Agnesia vaginae congenita
Q52.1 Dvostruka rodnica
Duplicitas vaginae
Q52.2 Urođena fistula između zadnjeg creva i rodnice
Fistula rectovaginalis congenita
Q52.3 Neprobušen devičnjak
Hymen imperforatum
Q52.4 Druge urođene anomalije rodnice
Malformationes vaginae congenitae aliae
Q52.5 Spojene velike usne stidnice
Fusio labiorum vulvae
Q52.6 Urođena anomalija dražice
Malformatio clitoridis congenita
Q52.7 Druge urođene anomalije stidnice
Malformationes vulvae congenitae aliae
Q52.8 Druge urođene označene anomalije polnih organa žene
Malformationes genitaliorum femininorum congenitae aliae, specificatae
Q52.9 Urođena anomalija polnih organa žene, neoznačena
Malformatio genitaliorum femininorum congenita, non specificata

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: