Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
Q35 Rascep nepca
Palatoschisis
Q35.0 Obostrani rascep tvrdog nepca
Palatoschisis dura bilateralis
Q35.1 Jednostrani rascep tvrdog nepca
Palatoschisis dura unilateralis
Q35.2 Obostrani rascep mekog nepca
Palatoschisis mollis bilateralis
Q35.3 Jednostrani rascep mekog nepca
Palatoschisis mollis unilateralis
Q35.4 Obostrani rascep tvrdog i mekog nepca
Palatoschisis dura et mollis bilateralis
Q35.5 Jednostrani rascep tvrdog i mekog nepca
Palatoschisis dura et mollis unilateralis
Q35.6 Središni rascep nepca
Palatoschisis medialis
Q35.7 Dvojna resica
Uvula bifida
Q35.8 Obostrani rascep nepca,neoznačen
Palatoschisis bilateralis,non specificata
Q35.9 Jednostrani rascep nepca,neoznačen
Palatoschisis unilateralis,non specificata
Q36 Rascep usne-zečija usna
Labium leporinum
Q36.0 Obostrani rascep usne
Labium leporinum bilaterale
Q36.1 Središni rascep usne
Labium leporinum mediale
Q36.9 Jednostrani rascep usne
Labium leporinum unilaterale
Q37 Rascep usne i nepca
Cheilopalatoschisis

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: