Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 |  Sledeća »
Šifra Naziv
Q20 Urođene anomalije pretkomore i komore srca
Malformationes atrii ventriculi cordis congenitae
Q20.0 Zajedničko stablo arterija
Truncus arterialis communis
Q20.1 Dvostruki otvor desne komore srca
Orificium ventriculi dextri duplex
Q20.2 Dvostruki otvor leve komore
Orificium ventriculi sinistri duplex
Q20.3 Neskladan komorno-arterijski otvor
Connexio ventriculoarterialis discors
Q20.4 Međukomorni otvor srca
Ventriculus cordis communis
Q20.5 Neskaldni pretkomorno-komorni otvor
Connexio atrioventricularis discors
Q20.6 Jednakost pripojaka pretkomora
Isomeria appendicum atrialium
Q20.8 Druge urođene anomalije pretkomore i komore srca
Malformationes atrii et ventriculi cordis congenitae aliae
Q20.9 Urođena anomalija pretkomore i komore srca, neoznačena
Malformatio atrii et ventriculi cordis congenita, non specificata
Q21 Urođene anomalije pregrade srca
Malformationes septi cordis congenitae
Q21.0 Defekt pregrade komore srca
Defectus septi ventriculorum cordis
Q21.1 Defekt pregrade pretkomora srca
Defectus septi atriorum cordis
Q21.2 Defekt pregrade između pretkomore i komore srca
Defectus septi atrioventriculorum
Q21.3 Fallotova tetrada - urođena kombinovana anomalija srca
Tetras Fallot
Q21.4 Defekt aortnog-plućnog otvora
Defectus aortopulmonalis
Q21.8 Druge urođene anomalije pregrade srca
Malformationes septi cortis congenitae, aliae
Q21.9 Urođena anomalija pregrade srca, neoznačena
Malformatio septi cortis congenita,non specificata
Q22 Urođene anomalije plućnih i trolisnih zalistaka
Malformationes valvulae pulmonalis et tricuspidalis congenitae
Q22.0 Urođena pregrada plućnog zaliska
Atresia valvulae pulmonalis
Q22.1 Urođeno suženje plućnog zaliska
Stenosis valvulae pulmonalis congenita
Q22.2 Urođena nedovoljna funkcija plućnog zaliska
Insufficientia valvuale pulmonalis congenita
Q22.3 Druge urođene anomalije plućnog zaliska
Malformationes valvulae pulmonalis congenitae aliae
Q22.4 Urođeno suženje trolisnog zaliska
Stenosis tricuspidalis congenita
Q22.5 Ebsteinova anomalija
Anomalia Ebstein
Q22.6 Sindrom zakržljalosti desnog srca
Syndroma hypoplasiae cordis dextri
Q22.8 Druge urođene anomalije trolisnog zaliska
Malformationes valvulae tricuspidalis congenitae aliae
Q22.9 Urođena anomalija trolisnog zaliska, neoznačena
Malformatio valvulae tricuspidalis congenita, non specificata
Q23 Urođene anomalije aortnog i mitralnog zaliska
Malformationes valvuale aortae et mitralis congenitae
Q23.0 Urođeno suženje aortnog zaliska
Stenosis valvulae aortae congenita
1 | 2 | 3 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: