Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
P80 Niska temperatura tela novorođenčeta
Hypoterhermia neonati
P80.0 Sindrom oštećenja ploda hladnoćom
Syndroma laesionis neonati frigore
P80.8 Druga niska temperatura tela novorođenčeta
Hypothermia neonati alia
P80.9 Niska temperatura tela novorođenčeta, neoznačena
Hypothermia neonati, non specificata
P81 Drugi poremećaji regulisanja temperature tela novorođenčeta
Disordines regulationis temperaturae neonati alii
P81.0 Visoka temperatura tela novorođenčeta uzrokovana spoljnim činiocima
Hyperthermia neonati externa
P81.1 Drugi označeni poremećaji regulisanja temperature tela novorođenčeta
Disordines regulationis temperaturae neonati alii, specificati
P81.9 Poremećaj regulisanja temperature tela novorođenčeta, neoznačen
Disordo regulationis temperaturae neonati, non specificatus
P83 Druge bolesti kože i potkožnog tkiva specifične za plod i novorođenče
Morbi cutis et subcutis fetus et neonati specifici alii

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: