Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 |  Sledeća »
Šifra Naziv
P50 Krvarenje ploda
Haemorrhagia fetus
P50.0 Gubitak krvi ploda iz isturenih sudova
Amissio sanguinis fetus ex vasis praeviis
P50.1 Krvarenje ploda iz pokidanog pupčanika
Haemorrhagia fetus ex chorda umbilicali lacerata
P50.2 Krvarenje ploda iz posteljice
Haemorrhagia fetus ex placenta
P50.3 Krvarenje u blizanca
Haemorrhagia ad geminum
P50.4 Krvarenje u krvotok majke
Haemorrhagia in circulatione matris
P50.5 Krvarenje iz presečnog pupčanika blizanca
Haemorrhagia ex chorda umbilicali gemini praecisa
P50.8 Drugo krvarenje ploda
Haemorrhagia fetus alia
P50.9 Krvarenje ploda, neoznačeno
Haemorrhagia fetus, non specificata
P51 Krvarenje novorođenčeta iz pupka
Haemorrhagia neonati umbilicalis
P51.0 Obilno krvarenje novorođenčeta iz pupka
Haemorrhagia neonati umbilicalis, abundans
P51.8 Drugo krvarenje novorođenčeta iz pupka
Haemorrhagia neonati umbilicalis alia
P51.9 Krvarenje novorođenčeta iz pupka, neoznačeno
Haemorrhagia neonati umbilicalis, non specificata
P52 Unutarlobanjsko krvarenje ploda i novorođenčeta neuzrokovano povredom
Haemorrhagia intracranialis fetus et neonati non traumatika
P52.0 Krvarenje ploda i novorođenčeta u komori mozga neuzrokovano povredom, stepen1
Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatica, gradus 1
P52.1 Krvarenje ploda i novorođenčeta u komori mozga neuzrokovano povredom, stepen 2
Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatika, gradus 2
P52.2 Krvarenje ploda i novorođenčeta u komori mozga neuzrokovano povredom, stepen 3
Haemorrhagia intraventricularis fetus et neonati non traumatica, gradus 3
P52.3 Krvarenje ploda i novorođenčeta u komori mozga neuzrokovano povredom, neoznačeno
Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatica, non specificata
P52.4 Krvar.ploda i novorođenčeta neuzrokovano povredom
Haemorrhagia intracerebralis fetus et neonati non traumatica
P52.5 Krvarenje ploda i novorođenčeta ispod mrežaste moždanice neuzrokovano povredom
Haemorrhagia subarachnoidalis fetus et neonati non traumatica
P52.6 Krvarenje ploda i novorođenčeta u mali mozak i zadnju jamu
Haemorrhagia cerebellaris fetus et neonati in fossa posteriore
P52.8 Drugo unutarlobanjsko krvarenje ploda i novorođenčeta neuzrokovano povredom
Haemorrhagia intracranialis fetus et neonati non traumatica alia
P52.9 Unutarlobanjsko krvarenje ploda i novorođenčeta neuzrokovano povredom, neoznačeno
Haemorrhagia intracranialis fetus et neonati non traumatica, non specificata
P53 Krvarenje ploda i novorođenčeta
Morbus haemorrhagicus fetus et neonati
P54 Druga krvarenja novorođenčeta
Haemorrhagiae neonati aliae
P54.0 Povraćanje krvi novorođenčeta
Haematemesis neonati
P54.1 Krv u stolici novorođenčeta
Melaena neonati
P54.2 Krvarenje zadnjeg creva novorođenčeta
Haemorrhagia neonati rectalis
P54.3 Drugo krvarenje želuca i creva novorođenčeta
Haemorrhagia neonati gastrointestinalis alia
P54.4 Krvarenje nadbubrežne žlezde novorođenčeta
Haemorrhagia glandulae suprarenalis neonati
1 | 2 | 3 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: