Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
P35 Urođene infekcije uzrokovane virusima
Infectiones virales congenitae
P35.0 Sindrom urođene crvenke
Syndroma rubeolae congenitae
P35.1 Urođena infekcija uzrokovana citomegalovirusima
Infectio cytomegaloviralis congenita
P35.2 Urođena infekcija uzrokovana virusom herpesa simpleksa
Infectio herpesviralis (herpes simplex) congenita
P35.3 Urođeno zapaljenje jetre uzrokovano virusima
Hepatitis viralis congenita
P35.8 Druge urođene infekcije uzrokovane virusima
Infestiones virales congenitae aliae
P35.9 Urođena infekcija uzrokovana virusom, neoznačena
Infectio viralis congenita, non specificata
P36 Septikemija (trovanje krvi) novorođenčeta uzrokovana bakterijama
Septicaemia neonati bacterialis
P36.0 Septikemija novorođenčeta uzrokovana streptokokom grupe B
Septicaemia neonati streptococcica, classis B
P36.1 Septikemija novorođenčeta uzrokovana drugom i neoznačenom streptokokom
Septicaemia neonati per streptococcum alium et non specificatum
P36.2 Septikemija novorođenčeta, uzročnik Staphylococcus aurens
Septicaemia neonati per Staphylococcum aureum
P36.3 Septikemija novorođenčeta uzrokovana drugom i neoznačenom stafilokokom
Septicaemia neonati per staphylococcum alium et non specificatum
P36.4 Septikemija novorođenčeta, uzročnik Escherichia coli
Septicaemia neonati per Escherichiam coli
P36.5 Anaerobna septikemija novorođenčeta
Septicaemia neonati anaerobica
P36.8 Septikemija novorođenčeta uzrokovana drugim bakterijama
Septicaemia neonati bacterialis alia
P36.9 Septikemija novorođenčeta uzrokovana bakterijama, neoznačena
Septicaemia neonati bacterialis, non specificata
P37 Druge urođene infekcije i parazitarne bolesti
Infectiones et morbi parasitarii congeniti alii
P37.0 Urođena tuberkuloza
Tuberculosis congenita
P37.1 Urođena toksoplazmoza
Toxolasmosis congenita
P37.2 Urođena rasejana listerioza
Listeriosis congenita (disseminata)
P37.3 Urođena tropska malarija falciparum
Malaria falciparum congenita
P37.4 Druga urođena malarija
Malaria congenita alia
P37.8 Druge označene urođene infekcije i parazitarne bolesti
Infectiones et morbi parasitarii alii,specificata
P37.9 Urođena infekcija i parazitarna bolest, neoznačena
Infectio et morbus parasitarius congenitus, non specificatus
P38 Zapaljenje pupka novorođenčeta sa blagim krvarenjem ili bez njega
Omphalitis neonati cum sive sine haemorrhagia miti
P39 Druge označene infekcije u porođajnom periodu
Infectiones perinatales aliae, specificatae

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: