Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
P20 Nedostatak kiseonika u materici
Hypoxia intrauterina
P20.0 Nedostatak kiseonika u materici pre početka porođaja
Hypoxia intrauterina ante initium partus
P20.1 Nedostatak kiseonika u materici u toku porođaja
Hypoxia intrauterina, per partum
P20.9 Nedostatak kiseonika u materici, neoznačen
Hypoxia intrauterina, non specificata
P21 Gušenje novorođenčeta uzrokovano nedostatkom kiseonika
Asphyxia neonatalis
P21.0 Teško gušenje novorođenčeta
Asphyxia neonatalis gravis
P21.1 Blago i umereno gušenje novorođenčeta
Asphyxia neonatalis mitis et levis
P21.9 Gušenje novorođenčeta, neoznačeno
Asphyxia neonatalis, non specificata
P22 Težak poremećaj disanja novorođenčeta
Angor(distress) neonati respiratorius
P22.0 Sindrom teškog poremećaja disanja novorođenčeta
Syndroma angoris (distress) neonati respiratorii
P22.1 Prolazno ubrzano disanje novorođenčeta
Tachypnoea neonati transitoriva
P22.8 Drugi težak poremećaj disanja novorođenčeta
Angor (distress) neonati respiratorius alius
P22.9 Težak poremećaj disanja novorođenčeta, neoznačen
Angor (distress) neonati respiratorius, non specificatus
P23 Urođeno zapaljenje pluća
Pneumonia congenita
P23.0 Urođeno zapaljenje pluća uzrokovano virusima
Pneumonia viralis congenita
P23.1 Urođeno zapaljenje pluća, uzročnik Chlamidia
Pneumonia per Chlamydiam congenita
P23.2 Urođeno zapaljenje pluća uzrokovano stafilokokom
Pneumonia staphylococcica congenita
P23.3 Urođeno zapaljenje pluća uzrokovano streptokokom, grupe B
Pneumonia streptococcica congenita, classis B
P23.4 Urođeno zapaljenje pluća, uzročnik Escherichia coli
Pneumonia per Escherichiam coli congenita
P23.5 Urođeno zapaljenje pluća, uzročnik Pseudomonas
Pneumonia per Pseudomonadem congenita
P23.6 Urođeno zapaljenje pluća uzrokovano drugim bakterijama
Pneumonia per bacterias alias congenita
P23.8 Urođeno zapaljenje pluća uzrokovano drugim mikroorganizmima
Pneumonia per microorganismos alios congenita
P23.9 Urođeno zapaljenje pluća, neoznačeno
Pneumonia congenita, non specificata
P24 Sindromi novorođenčetovog udisanja stranih sadržaja
Syndromae aspirationis neonati
P24.0 Novorođenčetovo udisanje mekonijuma
Aspiratio meconii neonatalis
P24.1 Novorođenčetovo udisanje amnionske tečnosti i sluzi
Aspiratio amnii et muci neonatalis
P24.2 Novorođenčetovo udisanje krvi
Aspiratio sanguinis neonatalis
P24.3 Novorođenčetovo udisanje mleka i povraćene tek progutane hrane
Aspiratio lactis et alimenti regurgitati naonatalis
P24.8 Drugi sindromi novorođenčetovog udisanja stranih sadržaja
Syndromae aspirationis neonatalis aliae
P24.9 Sindrom novorođenčetovog udisanja stranih sadržaja, neoznačen
Syndroma aspirationis neonatalis, non specificata

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: