Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 | 4 |  Sledeća »
Šifra Naziv
O30 Višeplodna trudnoća
Graviditas plurifetalis
O30.0 Bliznačka trudnoća
Graviditas duplex
O30.1 Troplodna trudnoća
Graviditas triplex
O30.2 četvoroplodna trudnoća
Graviditas quadriplex
O30.3 Druga višeplodna trudnoća
Graviditas plurifetalis alia
O30.9 Višeplodna trudnoća,neoznačena
Graviditas plurifetalis,non specificata
O31 Komplikacije višeplodne trudnoće
Complicationes graviditatis plurifetalis
O31.0 Papirasti plod
Fetus papyraceus
O31.1 Nastavak trudnoće posle pobačaja jednog ili više plodova
Graviditas post abortum unius sive fetuum plurium contiunata
O31.2 Nastavak trudnoće posle smrti jednog ili više plodova u materici
Graviditas post mortem intrauterinam unius sive fetuum plurium contiunata
O31.8 Druge označene komplikacije višeplodne trudnoće
Complicationes in graviditatis plurifetali aliae, specificatae
O32 Briga o majci kod poznatog ili sumnjivog nepravilnog stava ploda
Curatio matris ad malpraesentationem fetus notam sive suspectam
O32.0 Briga o majci kod nestabilnog položaja ploda
Curatio matris ad positionem fetus instabilem
O32.1 Briga o majci kod prednjačenja ploda karlicom
Curatio matris ad praesentationem fetus pelvicam
O32.2 Briga o majci kod poprečnog i kosog položaja ploda
Curatio matris ad positionem fetus transversam et obliquam
O32.3 Briga o majci kod prednjačenja ploda licem,čelom i bradom
Curatio matris ad praesentationem fetus facie,fronte et mento
O32.4 Briga o majci kod položaja glave ploda visokog za termin
Curatio matris ad positionem capitis fetus altam in relatione ad terminum
O32.5 Briga o majci kod višeplodne trudnoće sa nepravilnim stavom jednog ili više plodova
Curatio matris ad graviditatem plurifetalem cum malpraesentatione unius sive fetuum plurium
O32.6 Briga o majci kod složenog nepravilnog stava ploda
Curatio matris ad malpraesentationem fetus compositam
O32.8 Briga o majci kod drugog nepravilnog stava ploda
Curatio matris ad malpraesentationem fetus aliam
O32.9 Briga o majci kod nepravilnog stava ploda,neoznačen
Curatio matris ad malpraesentationem fetus,non specificata
O33 Briga o majci kod poznate ili sumnjive disproporcije
Curatio matris ad disproportionem notam sive suspectam
O33.0 Briga o majci kod disproporcije usled deformacije kostiju karlice
Curatio matris ad disproportionem propter deformationem ossium pelvicorum
O33.1 Briga o majci kod disproporcije usled opšteg suženja karlice
Curatio matris ad disproportionem propter contractionem pelvis totalem
O33.2 Briga o majci kod disproporcije usled suženja ulaza u karlicu
Curatio matris ad disproportionem propter contractionem aditus pelvis
O33.3 Briga o majci kod disproporcije usled suženja izlaza karlice
Curatio matris ad disproportionem propter contractionem exitus pelvis
O33.4 Briga o majci kod disproporcije porekla od majke i ploda
Curatio matris ad disproportionem matris et fetus
O33.5 Briga o majci kod disproporcije usled neuobičajeno velikog ploda
Curatio matris ad disproportionem propter fetum inusitate magnum
O33.6 Briga o majci kod disproporcije usled vodene glave ploda
Curatio matris ad disproportionem propter fetum hydrocephalicum
O33.7 Briga o majci kod disproporcije usled druge deformacije ploda
Curatio matris ad disproportionem propter deformationem fetalem aliam
1 | 2 | 3 | 4 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: