Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
O20 Krvarenje u početnoj trudnoći
Haemorrhagia in graviditate initiali
O20.0 Preteći pobačaj
Abortus imminens
O20.8 Drugo krvarenje u početnoj trudnoći
Haemorrhagia in graviditate initiali alia
O20.9 Krvarenje u početnoj trudnoći,neoznačeno
Haemorrhagia in graviditata initiali, non specificata
O21 Prekomerno povraćanje trudnice
Hyperemesis gravidae
O21.0 Umereno povraćanje trudnice
Hyperemesis gravidae mitis
O21.1 Prekomerno povraćanje trudnice sa poremećajem metabolizma
Hyperemesis gravidae cum disordine metabolico
O21.2 Kasno povraćanje trudnice
Vomitus gravidae tardus
O21.8 Drugo prekomerno povraćanje trudnice, sa komplikacijama
Hyperemesis gravidae complicans alia
O21.9 Prekomerno povraćanje trudnice,neoznačeno
Hyperemesis gravidae,non specificata
O22 Komplikacije vena u trudnice
Complicationes venarum gravidae
O22.0 Proširene vene nogu trudnice
Varices extremitatis inferioris gravidae
O22.1 Proširene vene polnih organa trudnice
Varices genitaliorum gravidae
O22.2 Površinsko zapaljenje vena sa zgrušavanjem krvi trudnice
Thrombophlebitis gravidae superficialis
O22.3 Duboko zapaljenje vena sa zgrušavanjem krvi trudnice
Thrombophlebitis gravidae profunda
O22.4 Šuljevi i trudnice
Haemorrhoides gravidae
O22.5 Zgrušavanje krvi vena mozga u trudnice
Thrombosis venarum cerebri gravidae
O22.8 Druge komplikacije vena u trudnice
Complicationes venarum gravidae aliae
O22.9 Komplikacija vena u trudnice,neoznačena
Complicatio venarum gravidae,non specificata
O23 Infekcije mokraćno-polnih puteva u trudnoći
Infectiones tractus urogenitalis in graviditate
O23.0 Zapaljenje bubrega u trudnoći
Pyelonephritis in graviditate
O23.1 Zapaljenje mokraćne bešike u trudnoći
Cystitis in graviditate
O23.2 Zapaljenje mokraćovoda bubrega u trudnoći
Urethritis in graviditate
O23.3 Infekcije drugih delova mokraćnih puteva u trudnoći
Infectiones partium tractus urinarii aliarum in graviditate
O23.4 Neoznačene infekcije mokraćnih puteva u trudnoći
Infectiones tractus urinarii in graviditate, non specificatae
O23.5 Infekcije polnih organa u trudnoći
Infectiones tractus genitalis in graviditate
O23.9 Druga i neoznačena infekcija mokraćno-polnih puteva u trudnoći
Infectio tractus urogenitalis in graviditate alia et non specificata
O24 Šećerna bolest u trudnoći
Diabetes mellitus in graviditate
O24.0 Ranije postojeća šećerna bolest, insulin-zavisna
Diabetes mellitus praeexistens,insulinum - dependens
O24.1 Ranije postojeća šećerna bolest, insulin-nezavisna
Diabetes mellitus praeexistens,non insulinum- dependens

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: