Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 |  Sledeća »
Šifra Naziv
O00 Vanmaterična trudnoća
Graviditas extrauterina
O00.0 Trbušna trudnoća
Graviditas abdominalis
O00.1 Jajovodna trudnoća
Graviditas tubaria
O00.2 Jajnička trudnoća
Graviditas ovarialis
O00.8 Druga vanmaterična trudnoća
Graviditas extrauterina alia
O00.9 Vanmaterična trudnoća,neoznačena
Graviditas extrauterina,non specificata
O01 Grozdasta mola
Mola hydatidosa
O01.0 Obična grozdasta mola
Mola hydatidosa simplex
O01.1 Nepotpuna i delimična grozdasta mola
Mola hydatidosa incompleta et partialis
O01.9 Grozdasta mola,neoznačena
Mola hydatidosa,non specificata
O02 Drugi nenormalan ishod trudnoće
Eventus conceptionis abnormalis alius
O02.0 Oštećeno jajašce i negrozdasta mola
Ovum laesum et mola non hydatidosa
O02.1 Nepotpun podbačaj
Abortus imperfectus
O02.8 Drugi neoznačen nenormalan ishod trudnoće
Eventus conceptionis abnormalis alius, non specificatus
O02.9 Nenormalan ishod trudnoće,neoznačen
Eventus conceptionis abnormalis,non specificatus
O03 Spontan pobačaj
Abortus spontaneus
O03.0 Spontan pobačaj, nepotpun, komplikovan infekcijom polnih organa i karlice
Abortus spontaneus
O03.1 Spontan pobačaj, nepotpun, komplikovan kasnim ili obilnim krvarenjem
Abortus spontaneus
O03.2 Spontan pobačaj, nepotpun, komplikovan začepljenjem krvnog suda
Abortus spontaneus
O03.3 Spontan pobačaj, nepotpun sa drugim i neoznačenim komplikacijama
Abortus spontaneus
O03.4 Spontan pobačaj,nepotpun,bez komplikacija
Abortus spontaneus
O03.5 Spontan pobačaj, potpun ili neoznačen, komplikovan infekcijom polnih organa i karlice
Abortus spontaneus
O03.6 Spontan pobačaj, potpun ili neoznačen, komplikovan kasnim ili obilnim krvarenjem
Abortus spontaneus
O03.7 Spontan pobačaj, potpun ili neoznačen, komplikovan začepljenjem krvnog suda
Abortus spontaneus
O03.8 Spontan pobačaj, potpun ili neoznačen, sa drugim i neoznačenim komplikacijama
Abortus spontaneus
O03.9 Spontan pobačaj, potpun ili neoznačen, bez komplikacija
Abortus spontaneus
O04 Medicinski pobačaj
Abortus medicalis
O04.0 Medicinski pobačaj, nepotpun, komplikovan infekcijom polnih organa i karlice
Abortus medicalis
O04.1 Medicinski pobačaj, nepotpun, komplikovan kasnim ili obilnim krvarenjem
Abortus medicalis
O04.2 Medicinski pobačaj, nepotpun, komplikovan začepljenjem krvnog suda
Abortus medicalis
1 | 2 | 3 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: