Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  Sledeća »
Šifra Naziv
N80 Materična sluznica u mišiću materice ili u raznim tkivima organizma
Endometriosis
N80.0 Materična sluznica u mišiću materice
Endometriosis uteri
N80.1 Materična sluznica na jajnicima
Endometriosis ovarii
N80.2 Materična sluznica u jajovodu
Endometriosis tubae uterinae
N80.3 Materična sluznica na potrbušnici male karlice
Endometriosis peritonaei pelvis
N80.4 Materična sluznica na pregradi između pravog creva i rodnice, i u zidu rodnice
Endometriosis septi rectovaginalis et vaginae
N80.5 Materična sluznica na crevima
Endrometriosis intestini
N80.6 Materična sluznica u kožnim ožiljcima
Endometriosis in scarificationibus cutaneis
N80.8 Materična sluznica na drugim mestima
Endometriosis alia
N80.9 Materična sluznica, neoznačena
Endometriosis, non specificata
N81 Ispadanje polnih organa žene
Prolapsus genitaliorum femininorum
N81.0 Kila mokraćovoda bešike žene
Urethrocele feminae
N81.1 Kila mokraćne bešike
Cystocele
N81.2 Nepotpuno ispadanje materice i rodnice
Prolapsus uterovaginalis incompletus
N81.3 Potpuno ispadanje materice i rodnice
Prolapsus uterovaginalis completus
N81.4 Ispadanje materice i rodnice, neoznačeno
Prolapsus uterovaginalis, non specificatus
N81.5 Crevna kila rodnice
Enterocele vaginalis
N81.6 Kila pravog creva
Rectocele
N81.8 Drugo ispadanje polnih organa žena
Prolapsus genitaliorum femininorum alius
N81.9 Ispadanje polnih organa žene, neoznačeno
Prolapsus genitaliorum femininorum, non specificatus
N82 Fistule ženskih polnih organa
Fistulae genitaliorum femininorum
N82.0 Fistula izmedju bešike i rodnice
Fistula vesicovaginalis
N82.1 Druge fistule mokraćno-polnih puteva
Fistula tractus urinogenitalis aliae
N82.2 Fistula izmedju tankog creva i rodnice
Fistula intestinovaginalis
N82.3 Fistula izmedju debelog creva i rodnice
Fistula colovaginalis
N82.4 Druge fistule između creva i ženskih polnih organa
Fistulae intestinogenitales feminae aliae
N82.5 Fistula između kože i ženskih polnih organa
Fistula cutaneogenitales
N82.8 Druge fistule ženskih polnih organa
Fistulae genitaliorum femininorum aliae
N82.9 Fistula ženskih polnih organa, neoznačena
Fistula genitaliorum femininorum, non specificata
N83 Nezapaljenjske bolesti jajnika, jajovoda i okomateričnog tkiva
Morbi ovarii, tubae uterinae et parametri non inflammatorii
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: