Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
N60 Dobroćudni poremećaj tkiva dojke
Dysplasia mammae benigna
N60.0 Pojedinačna cista dojke
Cysta mammae solitaria
N60.1 Oboljenje dojke sa rasejanim cistama
Mastopathia cystica diffusa
N60.2 Bujanje vezivnog i žlezdanog tkiva dojke
Fibroadenomatosis mammae
N60.3 Skvrčavanje vezivnog tkiva dojke
Fibrosclerosis mammae
N60.4 Proširenje izvodnog kanala dojke
Ectasis ductus mammae
N60.8 Drugi dobroćudni poremećaj tkiva dojke
Dysplasia mammae benigna alia
N60.9 Dobroćudni poremećaj razvoja dojke, neoznačen
Dysplasia mammae benigna, non specificata
N61 Zapaljenje dojke
Morbi mammae inflammatorii
N62 Uvećanje dojke
Hypertophia mammae
N63 čvor dojke, neoznačen
Gleba mammae, non specificata
N64 Druge bolesti dojke
Morbi mammae alii

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: