Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
N40 Povećanje kestenjače
Hyperplasia prostatae
N41 Zapaljenje kestenjače
Prostatitis
N41.0 Akutno zapaljenje kestenjače
Prostatitis acuta
N41.1 Hronično zapaljenje kestenjače
Prostatitis chronica
N41.2 Zagnoj kestenjače
Abscess prostatae
N41.3 Zapaljenje kestenjače i mokraćne bešike
Prostatocystitis
N41.8 Drugo zapaljenje kestenjače
Prostatitis alia
N41.9 Zapaljenje kestenjače, neoznačeno
Prostatitis, non specificata
N42 Druge bolesti kestenjače
Morbi prostatae alii
N42.0 Kamenac kestenjače
Calculus prostatae
N42.1 Krvarenje kestenjače
Haemorrhagia prostatae
N42.2 Usahlost kestenjače
Atrophia prostatae
N42.8 Druge označene bolesti kestenjače
Morbi prostatae alii, specificati
N42.9 Bolest kestenjače, neoznačena
Morbus prostatae, non specificatus
N43 Vodena kila i nakupljanje semena u ovojnici muških polnih žlezda
Hydrocele et spermatocele
N43.0 Cistična vodena kila
Hydrocele cystica
N43.1 Zarazna vodena kila
Hydrocele infectiva
N43.2 Druga vodena kila
Hydrocele alia
N43.3 Vodena kila, neoznačena
Hydrocele, non specificata
N43.4 Nakupljanje semene tečnosti u ovojnici muških polnih žlezda
Spermatocele
N44 Uvrtanje semene vrpce
Torsio testis
N45 Zapaljenje semenika i zapaljenje pasemenika
Orchitis et epididymitis
N45.0 Zapaljenje semenika, pasemenika i pasemenika sa semenicima sa zagnojem
Orchitis, epididymitis et epididymoorchitis cum abscessu
N45.9 Zapaljenje semenika, pasemenika i pasemenika sa semenicima bez zagnoja
Orchitis, epididymitis et epididymoorchitis sine abscessu
N46 Muška neplodnost
Sterilitas masculina
N47 Bolesti udne navlake
Morbi praeputii
N48 Druge bolesti muškog uda
Morbi penis alii
N48.0 Belo pločasto zadebljanje sluznice muškog uda
Leucoplakia penis
N48.1 Zapaljenje glavića muškog uda
Balanitis
N48.2 Druge zarazne bolesti muškog uda
Morbi penis infectivi alii

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: