Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
N20 Kamenci u bubregu i mokraćovodu bubrega
Nephrolithiasis et ureterolithiasis
N20.0 Kamen bubrega
Calculus renis
N20.1 Kamen mokraćovoda bubrega
Calculus ureteris
N20.2 Kamen bubrega i kamen mokraćovoda bubrega
Calculus renis et calculus ureteris
N20.9 Pesak u mokraćnim putevima, neoznačen
Calculosis urinaria, non specificata
N21 Kamen donjih mokraćnih puteva
Calculus tractus urinarii inferioris
N21.0 Kamen mokraćne bešike
Calculus vesicae urinriae
N21.1 Kamen u mokraćovodu bešike
Calculus urethralis
N21.8 Drugi kamenci donjih mokraćnih puteva
Calculus tractus urinarii inferioris alii
N21.9 Kamen donjih mokraćnih puteva, neoznačen
Calculus tractus urinarii inferioris, non specificatus
N22 Kamenci mokraćovoda u drugim bolestima
Urolithiasis in morbis aliis
N22.0 Kamenci mokraćovoda uzrokovani šistosomijazom
Urocalculosis schistosomiatica (B65.-+)
N22.8 Kamenac mokraćovoda u drugim bolestima
Calculus tractus urinarii in morbis
N23 Kolika bubrega, neoznačena
Colica renalis, non specificata

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: