Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
N10 Akutno zapaljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva
Nephritis tubulointerstitialis acuta
N11 Hronično zapaljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva
Nephritis tubulointerstitialis chronica
N11.0 Hronično zapaljenje karličice bubrega i bubrega bez prepreke sa zastojem mokraće
Pyelonephritis cum refluo non obstructiva chronica
N11.1 Hronično zapaljenje karličice bubrega i bubrega sa preprekom
Pyelonephritis obstrucitva chronica
N11.8 Drugo hronično zapaljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva
Nephritis tubulointerstitialis chronica alia
N11.9 Hronično zapaljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva, neoznačeno
Nephritis tubulointerstitialis chronica, non specificata
N12 Zapaljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva, neoznačeno
Nephritis tubulointerstitialis, non specificata
N13 Oboljenje mokraćnog sistema uzrokovano preprekom sa vraćanjem mokraće
Uropathia obstructiva et refluum
N13.0 Zastoj mokraće u bubregu uzrokovan preprekom mokraćovoda bubrega
Hydronephrosis obstructiva ureteropelvica
N13.1 Zastoj mokraće u bubregu sa suženjem mokraćovoda bubrega
Hydronephrosis cum strictura ureteris
N13.2 Zastoj mokraće u bubregu kod zapušenja bubrega i mokraćovoda kamencem u bubregu
Hydronephrosis obstructiva calculosa (renis et ureteris)
N13.3 Drugi i neoznačen zastoj mokraće
Hydronephrosis alia et non specificata
N13.4 Zastoj mokraće u mokraćovodu bubrega
Hydroureter
N13.5 Pregib i suženje mokraćovoda bubrega bez zastoja mokraće
Flexio et strictura ureteris sine hydronephrosi
N13.6 Gnojenje bubrega
Pyonephrosis
N13.7 Vraćanje mokraće iz mokraćne bešike u mokraćovod bubrega
Regurgitatio urinae vesicoureteris
N13.8 Drugo oboljenje mokraćnog sistema uzrokovano zastojem mokraće
Uropathia obstructiva propter refluum alia
N13.9 Oboljenje mokraćnog sistema uzrokovano zastojem mokraće, neoznačeno
Uropathia obstructiva propter refluum, non specificata
N14 Oboljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva uzrokovano lekovima i teškim metalima
Nephropathia tubulointerstitialis propter medicamenta et metalla gravia
N14.0 Oboljenje bubrega uzrokovano lekovima protiv bolova
Nephropathia analgetica
N14.1 Oboljenje bubrega uzrokovano drugim lekovima, lekovitim supstancijama i biološkim materijama
Nephropathia propter medicamenta alia, substantias medicinales et materiam biologicam
N14.2 Oboljenje bubrega uzrokovano neoznačenim lekovima, lekovitim supstancijama i biološkim materijama
Nephropathia propter medicamenta, non specificata, substantias medicinales et materiam biologicam
N14.3 Oboljenje bubrega uzrokovano teškim metalima
Nephropathia propter metalla gravia
N14.4 Oboljenje bubrega uzrokovano toksinima
Nephropathia toxica
N15 Drugo oboljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva
Nephropathia tubulointerstitialis alia
N15.0 Balkansko stalno oboljenje bubrega
Nephropathia endemica balcanica
N15.1 Zagnoj u bubregu i oko bubrega
Abscessus renis et perirenalis
N15.8 Drugo označeno oboljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva
Nephropathia tubulointerstitialis alia, specificata
N15.9 Oboljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva, neoznačeno
Nephropathia tubulointerstitialis, non specificata
N16 Oboljenja kanalića bubrega i međućelijskog tkiva u drugim bolestima
Nephropathia tubulointerstitialis in morbis aliis

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: