Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 |  Sledeća »
Šifra Naziv
N00 Akutni zapaljenjski bubrežni sindrom
Syndroma nephritica acuta
N00.0 Akutni zapaljenski bubrežni sindrom- laesiones glomerulares minores
Syndroma nephritica acuta- laesiones glomerulares minores
N00.1 Akutni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis focalis et segmentalis
Syndroma nephritica acuta-glomerulonephritis focalis et segmentalis
N00.2 Akutni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis membranosa difusa
Syndroma nephritica acuta-glomerulonephritis membranosa difusa
N00.3 Akutni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis mesangioproliferativa difusa
Syndroma nephritica acuta-glomerulonephritis mesangioproliferativa difusa
N00.4 Akutni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis endocapilaris proliferativa difusa
Syndroma nephritica acuta-glomerulonephritis endocapilaris proliferativa difusa
N00.5 Akutni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis mesangiocapilaris difusa
Syndroma nephritica acuta-glomerulonephritis mesangiocapilaris difusa
N00.6 Akutni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2
Syndroma nephritica acuta-glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2
N00.7 Akutni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis extracapillaris
Syndroma nephritica acuta-glomerulonephritis extracapillaris
N00.8 Akutni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis proliferativa NOS
Syndroma nephritica acuta-glomerulonephritis proliferativa NOS
N00.9 Akutni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis,non specificata
Syndroma nephritica acuta-glomerulonephritis,non specificata
N01 Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom
Syndroma nephritica progressiva peracuta
N01.0 Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom-laesiones glomerulares minores
Syndroma nephritica progressiva peracuta-laesiones glomerulares minores
N01.1 Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis focalis et segmentalis
Syndroma nephritica progressiva peracuta-glomerulonephritis focalis et segmentalis
N01.2 Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis membranosa difusa
Syndroma nephritica progressiva peracuta-glomerulonephritis membranosa difusa
N01.3 Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis mesangioproliferativa difusa
Syndroma nephritica progressiva peracuta-glomerulonephritis mesangioproliferativa difusa
N01.4 Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis endocapillaris proliferativa d
Syndroma nephritica progressiva peracuta-glomerulonephritis endocapillaris proliferativa difusa
N01.5 Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis mesangiocapillaris difusa
Syndroma nephritica progressiva peracuta-glomerulonephritis mesangiocapillaris difusa
N01.6 Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2
Syndroma nephritica progressiva peracuta-glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2
N01.7 Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis extracapillaris
Syndroma nephritica progressiva peracuta-glomerulonephritis extracapillaris
N01.8 Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis proliferativa NOS
Syndroma nephritica progressiva peracuta-glomerulonephritis proliferativa NOS
N01.9 Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis,non specificata
Syndroma nephritica progressiva peracuta-glomerulonephritis,non specificata
N02 Povratna i trajna pojava krvi u mokraći
Haematuria recidiva et persistens
N02.0 Povratna i trajna pojava krvi u mokraći-laesiones glomerulares minores
Haematuria recidiva et persistens-laesiones glomerulares minores
N02.1 Povratna i trajna pojava krvi u mokraći-glomerulonephritis focalis et segmentalis
Haematuria recidiva et persistens-glomerulonephritis focalis et segmentalis
N02.2 Povratna i trajna pojava krvi u mokraći-glomerulonephritis membranosa diffusa
Haematuria recidiva et persistens-glomerulonephritis membranosa diffusa
N02.3 Povratna i trajna pojava krvi u mokraći-glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa
Haematuria recidiva et persistens-glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa
N02.4 Povratna i trajna pojava krvi u mokraći-glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa
Haematuria recidiva et persistens-glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa
N02.5 Povratna i trajna pojava krvi u mokraći-glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa
Haematuria recidiva et persistens-glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa
N02.6 Povratna i trajna pojava krvi u mokraći-glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2
Haematuria recidiva et persistens-glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2
1 | 2 | 3 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: