Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
M86 Zapaljenje srži kosti
Osteomyelitis
M86.0 Akutno hematogeno zapaljenje srži kosti
Osteomyelitis haematogenes acuta
M86.1 Drugo akutno zapaljenje srži kosti
Osteomyelitis acuta alia
M86.2 Subakutno zapaljenje srži kosti
Osteomyelitis subacuta
M86.3 Hronično višežarišno zapaljenje srži kosti
Osteomyelitis multifocalis chronica
M86.4 Hronično zapaljenje srži kosti sa dreniranjem žarišta
Osteomyelitis cum fluore foci chronica
M86.5 Drugo hronično hematogeno zapaljenje srži kosti
Osteomyelitis haematogenes chronica alia
M86.6 Drugo hronično zapaljenje srži kosti
Osteomyelitis chronica alia
M86.8 Drugo zapaljenje srži kosti
Osteomyelitis alia
M86.9 Zapaljenje srži kosti, neoznačeno
Osteomyelitis, non specificata
M87 Izumiranje kosti
Osteonecrosis
M87.0 Samopojavno aseptičko izumiranje kosti
Osteonecrosis aseptica idiopathica
M87.1 Izumiranje kosti uzrokovano lekovima
Osteonecrosis medicamentosa
M87.2 Izumiranje kosti posle povrede
Osteonecrosis posttraumatica
M87.3 Drugo sekundarno izumiranje kosti
Osteonecrosis secundaria alia
M87.8 Drugo izumiranje kosti
Osteonecrosis alia
M87.9 Izumiranje kosti, neoznačeno
Osteonecrosis, non specificata
M88 Pagetova bolest
Osteitis deformans Paget
M88.0 Pagetova bolest lobanje
Morbus Paget cranii
M88.8 Pagetova bolest drugih kostiju
Morbus Paget ossium aliorum
M88.9 Pagetova bolest, neoznačena
Morbus Paget ossium, non classificatus
M89 Druge bolesti kostiju
Morbi ossium alii
M89.0 Bolni živčano mišićni poremećaji ishranjivanja
Algoneurodystrophia
M89.1 Zastoj rasta okrajka duge kosti
Stasis epiphysica
M89.2 Druge bolesti rasta i razvoja kostiju
Morbi staturae et evolutionis ossium alii
M89.3 Zadebljanje kostiju
Hypertrophia ossium
M89.4 Drugo koštano-zglobno zadebljanje
Osteoartropathia hypertrophica alia
M89.5 Rastapanje koštanog tkiva
Osteolysis
M89.6 Oboljenje kostiju posle dečje paralize
Osteopathia postpolyomyelitica
M89.8 Druge označene bolesti kostiju
Morbi ossium alii, specificati

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: