Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
M50 Bolesti međupršljenskih jastuka (diskusa) vrata
Morbi discorum intervertebralium cervicalium
M50.0 Ispadanje diskusa vrata sa oboljenjem kičmene moždine
Prolapsus disci intervertebralis cervicalis cum myelopathia (G99.2*)
M50.1 Ispadanje vratnog diskusa sa oboljenjem korena živca
Prolapsus disci intervertebralis cervicalis cum radiculopathia
M50.2 Drugo ispadanje diskusa vrata
Prolapsus disci intervertebralis cervicalis alius
M50.3 Druga degenerativna oboljenja diskusa vrata
Degenerationes discorum cervicaliorum aliae
M50.8 Druge bolesti diskusa vrata
Morbi discorum intervertebralium cervicalium alii
M50.9 Bolest diskusa vrata, neoznačena
Morbus disci intervertebralis cervicalis, non specificatus
M51 Druge bolesti medjupršljenskog diskusa
Morbi discorum intervertebralium alii
M51.0 Ispadanje slabinskog i drugih neđupršljenskih diskusa sa oboljenjem kičme
Prolapsus disci intervertebralis lumb. et discorum intervertebralinum aliorum cum myelo. (G99.2*)
M51.1 Ispadanje slabinskog i drugih međupršljenskih diskusa sa oboljenjem korena živca
Prolapsus disci intervertebralis lumb. et disc. intervert. aliorum cum radiculopathia
M51.2 Drugo označeno pomeranje međupršljenskog diskusa
Dislocatio disci intervertebralis alia, specificata
M51.3 Druga degenerativna označena promena međupršljenskog diskusa
Degeneratio disci intervertebralis alia, specificata
M51.4 Schmorlovi čvorići
Nodi Schmorl
M51.8 Druge označene bolesti međupršljenskih diskusa
Morbi discorum intervertebralium alii, specificati
M51.9 Bolest međupršljenskog diskusa, neoznačena
Morbus disci intervertebralis, non specificatus
M53 Druga oboljenja kičme
Dorsopathiae aliae
M53.0 Vratno-lobanjski sindrom
Syndroma cervicocranialis
M53.1 Vratno-ručni sindrom
Syndroma cervicobrachialis
M53.2 Nestabilnost kičme
Instabilitas columnae vertebralis
M53.3 Krsno-trtične bolesti
Morbi sacrococcygei
M53.8 Druga označena oboljenja kičme
Dorsopathiae aliae, specificatae
M53.9 Oboljenja kičme, neoznačeno
Dorsopathia, non specificata
M54 Bol u leđima
Dorsalgia

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: