Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
M30 čvoričasto zapaljenje više arterija i slične bolesti
Polyarteritis nodosa et morbi affines
M30.0 čvoričasto zapaljenje više arterija
Polyarteritis nodosa
M30.1 Shurg-Straussovo plućno zapaljenje više arterija pluća
Polyarteritis pulmonis (Churg-Strauss)
M30.2 Zapaljenje više arterija u dece
Polyarteritis juvenilis
M30.3 Kawasakijev sluznično-kožni sindrom limfnog čvora
Syndroma nodi lymphatici mucocutanea (Kawasaki)
M30.8 Druga slična stanja povezana sa čvorastim zapaljenjem više arterija
Status similes cum polyarteritide nodosa connexi alii
M31 Druga nekrozna oboljenja krvnih sudova
Vasculopathiae necroticae aliae
M31.0 Alergijsko zapaljenje krvnog suda
Angiitis hypersensitiva
M31.1 Oboljenje malih krvnih sudova sa zgrušavanjem krvi
Microangiopathia thrombotica
M31.2 Smrtonosni središnji granulom
Granuloma centrale letale
M31.3 Wegnerovi zrasti tumori
Granulomatosis Wegner
M31.4 Takaysuov sindrom luka aorte
Syndroma arcus aortae (Takayasu)
M31.5 Zapaljenje džinovskih ćelija arterija sa reumatskim bolovima u mišićima
Arteritis gigantocellularis cum polymyalgia rheumatica
M31.6 Drugo zapaljenje džinovskih ćelija arterija
Arteritis gigantocellularis alia
M31.8 Drugo specifično izumiranje tkiva krvnih sudova
Vasculopathiae necroticae aliae, specificatae
M31.9 Izumiranje tkiva krvnog suda, neoznačeno
Vasculopathia necrotica, non specificata
M32 Sistemski eritemski lupus-vučja rana
Lupus erythematosus systemicus
M32.0 Sistemski eritemski lupus uzrokovan lekovima
Lupus erythematosus systematicus medicamentosus
M32.1 Sistemski eritemski lupus sa zahvatanjem organa ili sistema
Lupus erythematosus systemicus cum organo sive systemate apprehendenti
M32.8 Drugi oblici sistemskog eritemskog lupusa
Lupus erythematosus systemicus, formae aliae
M32.9 Sistemski eritemski lupus, neoznačen
Lupus erythematosus systemicus, non specificatus
M33 Zapaljenje više mišića kože
Dermatopolymyositis
M33.0 Kožno-mišićno zapaljenje u dece
Dermatomyositis puerilis
M33.1 Drugo zapaljenje kože i mišića
Dermatomyositis alia
M33.2 Zapaljenje više mišića
Polymyositis
M33.9 Zapaljenje kože i više mišića, neoznačeno
Dermatopolymyositis, non specificata
M34 Skleroderma-sistemsko otvrdnuće kože
Scleroderma
M34.0 Progresivna skleroderma
Scleroderma progressivum diffusum
M34.1 CREST sindrom
Syndroma CREST
M34.2 Skleroderma uzrokovana lekovima i hemikalijama
Scleroderma medicamentosum et chemicalis

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: