Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 |  Sledeća »
Šifra Naziv
M05 Seropozitivna reumatoidna zapaljenja zgloba
Arthritis rheumatoides seropositiva
M05.0 Feltyjev sindrom
Syndroma Felty
M05.1 Reumatoidno oboljenje pluća
Morbus pulmonis rheumatoides (J99.0*)
M05.2 Reumatoidno zapaljenje krvnih sudova
Vasculitis rheumatoides
M05.3 Reumatoidno zapaljenje zgloba sa zahvatanjem drugih organa i sistema
Arthritis rheumatoides cum apprehensione organorum et sistematum aliorum
M05.8 Druga seropozitivna reumatoidna zapaljenja zgloba
Arthritis rheumatoides seropositiva alia
M05.9 Seropozitivno reumatoidno zapaljenje zgloba,neoznačeno
Arthritis rheumatoides seropositiva,non specificata
M06 Druga reumatoidna zapaljenja zgloba
Arthritis rheumatoides alia
M06.0 Seronegativno reumatoidno zapaljenje zgloba
Arthritis rheumatoides seronegativa
M06.1 Pozna Stillova bolest
Morbus Still tardus
M06.2 Reumatoidno zapaljenje zglobne kese
Bursitis rheumatoides
M06.3 Reumatoidni čvor
Nodulus rheumatoides
M06.4 Zapaljensko oboljenje više zglobova
Polyarthropathia inflammatoria
M06.8 Druga označena reumatoidna zapaljenja zgloba
Arthritis rheumatoides specificata alia
M06.9 Reumatoidno zapaljenje zgloba, neoznačeno
Arthritis rheumatoides, non specificata
M07 Psorijazna oboljenja i enteropatička oboljenja zgloba
Arthropathiae psoriaticae et arthropathiae enteropathicae
M07.0 Oboljenje zgloba donjih članaka prsta uzrokovano psorijazom
Arthropathia psoriatica interphalangica distalis (L40.5+)
M07.1 Osakaćujuće zapaljenje zgloba
Arthritis psoriatica mutilans (L40.5+)
M07.2 Zapaljenje kičmenog stuba uzrokovano psorijazom
Spondylitis psoriatica (L40.5+)
M07.3 Druga oboljenja zglobova uzrokovana psorijazom
Arthropathiae psoriaticae aliae (L40.5+)
M07.4 Oboljenja zgloba u Crohnovoj bolesti
Arthropathia in morbo Crohn (enteritis regionalis) (K50.-+)
M07.5 Oboljenje zgloba u ulceroznom zapaljenju debelog creva
Arthropathia in colitide ulcerativa (K51.-+)
M07.6 Druga enteropatijska oboljenja zglobova
Arthropathiae enteropaticae aliae
M08 Zapaljenja zgloba u dece
Arthritis puerilis
M08.0 Reumatoidno zapaljenje zgloba u dece
Arthritis puerilis rheumatoides
M08.1 Zapaljenje pršljena u dece sa ukočenošću
Spondylitis puerilis ankylopoietica
M08.2 Sistemsko zapaljenje zgloba u dece
Arthritis puerilis systematica
M08.3 Zapaljenje više zglobova u dece- seronegativno
Polyarthritis puerilis(seronegativa)
M08.4 Zapaljenje zgloba sa zahvatanjem malog broja zglobova u dece
Arthritis puerilis oligoarticularis
M08.8 Druga zapaljenja zgloba u dece
Arthritis puerilis alia
1 | 2 | 3 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: