Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
M00 Gnojna zapaljenja zgloba
Arthritis purulenta
M00.0 Zapaljenje jednog i više zglobova uzrokovano stafilokokom
Arthritis et polyarthritis staphylococcica
M00.1 Zapaljenje jednog i više zglobova uzrokovano pneumokokom
Atrhritis et polyarthritis pneumococcica
M00.2 Drugo zapaljenje jednog i više zglobova uzrokovano streptokokom
Arthritis et polyarthritis streptococcica alia
M00.8 Gnojna zapaljenja jednog i više zglobova uzrokovano drugim označenim bakterijama
Arthritis et polyarthritis purulenta per bacterias specificatas alia
M00.9 Gnojno zapaljenje zgloba, neoznačeno
Arthritis purulenta, non specificata
M01 Zapaljenje zgloba u zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
Arthritis in morbis infectivis et morbis parasitariis
M01.0 Zapaljenje zgloba uzrokovano meningokokom
Arthritis menigococcica (A39.8.-)
M01.1 Tuberkulozno zapaljenje zgloba
Arthritis tuberculosa (A18.0+)
M01.2 Zapaljenje zgloba u lajmskoj bolesti
Arthritis im morbo Lyme (A69.2+)
M01.3 Zapaljenje zgloba u drugim bakterijskim bolestima
Arthritis in morbis bacterialibus aliis
M01.4 Zapaljenje zgloba kod crvenke
Arthritis rubeolosa (B06.8+)
M01.5 Zapaljenje zgloba u drugim bolestima uzrokovanim virusima
Arthritis in morbis viralibus aliis
M01.6 Zapaljenje zgloba kod gljivičnih oboljenja
Arthritis mycotica (B35-B49+)
M01.8 Zapaljenje zgloba u drugim zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
Arthritis in morbis infectivis et morbis parasitariis aliis
M02 Reaktivna oboljenja zglobova
Arthropathiae reactivae
M02.0 Oboljenje zgloba posle premošćavanja creva
Arthropathia post circuitum ("by pass") intestinalem
M02.1 Oboljenje zgloba posle srdobolje
Arthropathia postdysenterica
M02.2 Oboljenje zgloba posle vakcinacije
Arthropathia postimmunisationalis
M02.3 Reiterova bolest
Morbus Reiter
M02.8 Druga reaktivna oboljenja zglobova
Arthropathiae reactivae aliae
M02.9 Reaktivno oboljenje zgloba, neoznačeno
Arthropathia reactiva, non specificata
M03 Postinfektivna oboljenja i reaktivna oboljenja zglobova u drugim bolestima
Arthropathia postinfectiva et arthropathia reactiva in morbis aliis

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: