Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
L40 Psorijaza-Ljuskavica
Psoriasis
L40.0 Obična psorijaza
Psoriasis vulgaris
L40.1 Opšta gnojna psorijaza
Psoriasis pustulosa generalisata
L40.2 Trajno zapaljenje kože udova
Acrodermatitis continua
L40.3 Gnojnice na dlanovima i tabanima
Pustulosis palmaris et plantaris
L40.4 Psorijaza u obliku kapi
Psoriasis guttata
L40.5 Psorijaza obolelih zglobova
Psoriasis arthropathica (M07.0-M07.3*,M09.0*)
L40.8 Druga psorijaza
Psoriasis alia
L40.9 Psorijaza, neoznačena
Psoriasis, non specificata
L41 Parapsorijaza-ljuskavičaste promene kože slične psorijazi
Parapsoriasis
L41.0 Akutno perutanje slično lišaju i velikim boginjama
Pityriasia lichenoides et varioliformis acuta
L41.1 Hronično perutanje slično lišaju
Pityriasis lichenoides chronica
L41.2 Limfomatoidna papuloza
Papulosis lymphomatoides
L41.3 Parapsorijaza u malim pločicama
Parapsoriasis in lamellis parvis
L41.4 Parapsorijaza u velikim pločicama
Parapsoriasis in lamellis magnis
L41.5 Mrežasta parapsorijaza
Parapsoriasis retiformis
L41.8 Druga parapsorijaza
Parapsoriasis alia
L41.9 Parapsorijaza,neoznačena
Parapsoriasis,non specificata
L42 Ružičasto kružno perutanje
Pityriasis rosea
L43 Crveni ravan lišaj
Lichen ruber (planus)
L43.0 Veći crveni ravan lišaj
Lichen ruber (planus) hypertrophicus
L43.1 Plikovit crveni ravan lišaj
Lichen ruber (planus) bullosus
L43.2 Lišaj uzrokovan lekom
Lichen medicamentosus
L43.3 Subakutan crveni ravan lišaj
Lichen ruber(planus) subacutus
L43.8 Drugi crveni (ravan) lišaj
Lichen ruber (planus),alius
L43.9 Crveni ravan lišaj,neoznačen
Lichen ruber (planus),non specificatus
L44 Druge bubuljičavo-ljuskaste bolesti
Morbi papulosquamosi alii
L44.0 Hronično crveno perutanje
Pityriasis rubra pilaris
L44.1 Lišaj sa sitnim bubuljicama
Lichen nitidus
L44.2 Lišaj sa linearnim bubuljicama
Lichen striatus

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: