Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
L10 Pemfigus-Plikovnjača
Pemphigus
L10.0 Obična plikovnjača
Pemphigus vulgaris
L10.1 Bujna plikovnjača
Pemphigus vegetans
L10.2 Ljuskasta plikovnjača
Pemphigus foliaceus
L10.3 Brazilska plikovnjača
Pemphigus brazilicus
L10.4 Eritematozna plikovnjača
Pemphigus erythematosus
L10.5 Plikovnjača uzrokovana lekom
Pemphigus medicamentosus
L10.8 Druga plikovnjača
Pemphigus alius
L10.9 Plikovnjača,neoznačena
Pemphigus,non specificatus
L11 Akantoliza-odvajanje sloja pokožice
Acantholysis alia
L11.0 Stečeno orožavanje meškova kože
Keratosis follicularis acquisita
L11.1 Groverovo prolazno akantolitičko oboljenje kože
Dermatosis acantholytica transitiva (Grover)
L11.8 Druga označena akantolitička oboljenja
Acantholyses aliae,specificatae
L11.9 Akantolitičko oboljenje,neoznačeno
Acantholysis,non specificata
L12 Pemfigoid-oboljenje slično plikovnjači
Pemphigoides
L12.0 Plikoviti pemfigoid
Pemphigoides bullosus
L12.1 Ožiljni pemfigoid
Pemphigoides cicatricialis
L12.2 Dečje hronično plikovito oboljenje kože
Dermatitis bullosa infantilis chronica
L12.3 Stečeno plikovito ljuštenje pokožice
Epidermolysis bullosa acquisita
L12.8 Drugi pemfigoid
Pemphigoides alius
L12.9 Pemfigoid,neoznačen
Pemphigoides,non specificatus
L13 Drugo plikovito zapaljenje kože
Dermatitis bullosa alia
L13.0 Zapaljenje kože slično herpesu
Dermatitis herpetiformis
L13.1 Gnojno podrožnjačno zapaljenje kože
Dermatitis pustulosa subcornealis
L13.8 Drugo označeno plikovito zapaljenje kože
Dermatitis bullosa alia,specificata
L13.9 Plikovito zapaljenje,neoznačeno
Dermatitis bullosa,non specificata
L14 Plikovito zapaljenje kože u drugim bolestima
Dermatitis bullosa in morbis aliis

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: