Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
K90 Loša apsorpcija u crevima
Malabsorptio intestini
K90.0 Celijačka bolest - masna stolica
Morbus coeliacus
K90.1 Tropska masna stolica
"Sprue" tropica
K90.2 Sindrom slepe vijuge
Syndroma gyri caeci
K90.3 Masna stolica uzrokovana nedostatkom lipaze gušterače
Steatorrhoea pancreatica
K90.4 Loša apsorpcija uzrokovana nepodnošenjem hrane
Malabsorptio propter intolerantiam alimenti
K90.8 Druga loša apsorpcija u crevima
Malabsorptio intestini alia
K90.9 Loša apsorpcija u crevima, neoznačena
Malabsorptio intestini, non specificata
K91 Bolesti organa za varenje posle intervencija
Morbi organorum digestivorum postprocedurales
K91.0 Povraćanje posle operacije želuca i creva
Vomitus post resectionem gastrointestinalem
K91.1 Sindrom posle operacije želuca
Sindroma post gastrectomiam
K91.2 Loša apsorpcija posle operacije
Malabsorptio post operationem
K91.3 Zavezano crevo posle operacije
Ileus postoperativus
K91.4 Poremećena funkcija veštačkog otvora debelog i tankog creva
Dysfunctio colostomatis et enterostomatis
K91.5 Sindrom posle hirurskog odstranjenja žučne kese
Syndroma post cholecystectomiam
K91.8 Druge bolesti organa za varenje posle intervencija
Morbi organorum digestivorum postprocedurales alii
K91.9 Bolest organa za varenje posle intervencija, neoznačena
Morbus organorum digestivorum postproceduralis, non specificatus
K92 Druge bolesti organa za varenje
Morbi organorum digestivorum alii
K92.0 Povraćanje krvi
Haematemesis
K92.1 Crna stolica
Melaena
K92.2 Krvarenje u želucu i crevima, neoznačeno
Haemorrhagia gastrointestinalis, non specificata
K92.8 Druge označene bolesti organa za varenje
Morbi organorum digestivorum alii, specificati
K92.9 Bolest organa za varenje, neoznačena
Morbus organorum digestivorum, non specificatus
K93 Druge bolesti organa za varenje u drugim bolestima
Morbi organorum digestivorum alii in morbis aliis

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: