Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
K80 Kamen u žučnoj kesi
Cholelithiasis
K80.0 Kamen u žuči i akutno zapaljenje žučne kese
Cholelithiasis et cholecystitis acuta
K80.1 Kamen u žuči i drugo zapaljenje žučne kese
Cholelithiasis et cholecystitis alia
K80.2 Kamen u žučnoj kesi
Calculus vesicae feleae
K80.3 Kamen u žučnom kanalu sa zapaljenjem žučnog kanala
Calculus ductus billiaris cum cholangitide
K80.4 Kamen u žučnom kanalu sa zapaljenjem žučne kese
Calculus ductus billiaris cum cholecystitide
K80.5 Kamen u žučnom kanalu bez zapaljenja žučnog kanala ili žučne kese
Calculus ductus billiaris sine cholangitide sive cholecystitide
K80.8 Drugi kamen u žuči
Cholelithlasis alia
K81 Zapaljenje žučne kese
Cholecystitis
K81.0 Akutno zapaljenje žučne kese
Cholecystitis acuta
K81.1 Hronično zapaljenje žučne kese
Cholecystitis chronica
K81.8 Drugo zapaljenje žučne kese
Cholecystitis alia
K81.9 Zapaljenje žučne kese, neoznačeno
Cholecystitis, non specificata
K82 Druge bolesti žučne kese
Morbi vesicae felleae alii
K82.0 Začepljenje žučne kese
Obstructio vesicae felleae
K82.1 Vodena bolest žučne kese
Hydrops vesicae felleae
K82.2 Proboj žučne kese
Perforatio vesicae felleae
K82.3 Fistula žučne kese
Fistula vesicae felleae
K82.4 Holesteroloza žučne kese
Cholesterolosis vesicae felleae
K82.8 Druge, označene bolesti žučne kese
Morbi vesicae felleae alii, specificati
K82.9 Bolesti žučne kese, neoznačena
Morbus vesicae felleae, non specificatus
K83 Druge bolesti žučnih kanala
Morbi ductuum biliarium alii
K83.0 Zapaljenje žučnih kanala
Cholangitis
K83.1 Začepljen žučni kanal
Occlusio ductus biliaris
K83.2 Proboj žučnog kanala
Perforatio ductus biliaris
K83.3 Fistula žučnog kanala
Fistula ductus biliaris
K83.4 Grč Oddijevog mišića stezača žučnog kanala
Spasmus sphincteris Oddi
K83.5 Žučna cista
Cystis biliaris
K83.8 Druge označ.bolesti žučnih kanala
Morbi ductuum biliarium alii,specificati
K85 Akutno zapaljenje gušterače
Pancreatitis acuta

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: