Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
K50 Crohnova bolest
Morbus Crohn
K50.0 Crohnova bolest tankog creva
Morbus Crohn intestini tenuis
K50.1 Crohnova bolest debelog creva
Morbus Crohn coli
K50.8 Druga Crohnova bolest
Morbus Crohn alius
K50.9 Crohnova bolest, neoznačena
Morbus Crohn, non specificatus
K51 Zapaljenje debelog creva sa grizlicama
Colitis ulcerosa
K51.0 Zapaljenje tankog i debelog creva sa grizlicama (hronično)
Enterocolitis ulcerosa (chronica)
K51.1 Zapaljenje usukanog i debelog creva (hronično)
Ileocolitis ulcerosa (chronica)
K51.2 Zapaljenje pravog creva sa grizlicama (hronično)
Proctitis ulcerosa (chronica)
K51.3 Zapaljenje srpastog i pravog debelog creva (hronično)
Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica)
K51.4 Lažna polipoza debelog creva
Pseudopolyposis coli
K51.5 Zapaljenje sluznica pravog creva
Proctocolitis mucosae
K51.8 Drugo zapaljenje debelog creva sa grizlicama
Colitis ulcerosa alia
K51.9 Zapaljenje debelog creva, neoznačeno
Colitis ulcerosa, non specificata
K52 Druga nezarazna zapaljenja želuca, tankog creva i debelog creva
Gastroenteritis, ileitis et colitis non infectiva alia

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: