Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
K35 Akutno zapaljenje slepog creva
Appendicitis acuta
K35.0 Akutno zapaljenje slepog creva sa opštim zapaljenjem potrbušnice
Appendicitis acuta cum peritonitide generalisata
K35.1 Akutno zapaljenje slepog creva sa zagnojem potrbušnice
Appendicitis acuta cum abscessu peritonaeali
K35.9 Akutno zapaljenje slepog creva,neoznačeno
Appendicitis acuta, non specificata
K36 Drugo zapaljenje slepog creva
Appendicitis alia
K37 Zapaljenje slepog creva, neoznačeno
Appendicitis, non specificata
K38 Druge bolesti slepog creva
Morbi apendicis alii

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: